English version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi   Byplanlegging   Segregasjon   Arkitektur   Ungdomsforskning   Byforskning   Urban studies

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

  • Sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker bistand for å få undersøkt kommuners erfaringer med hvordan det jobbes med kvalitet og arkitektur.

  • Stedsanalyse Furuset

    Analysen skal fungere som et kunnskapsgrunnlag og skal gi innspill for et eventuelt områdeløft i 2020.

  • UDE - Ungdomsmedvirkning

    Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

Vitenskapelige publikasjoner

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Selling homes: the polysemy of visual marketing. Social Semiotics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10350...

Andersen, Bengt (2019). Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo. Ethnicities. Vol. 19.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .

Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. s. 89-104. Universitetsforlaget.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 15. s. 325-337. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2017). Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 22.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies . Vol. 24.
http://eur.sagepub.com/content/early/2016/04/21/09...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig