Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi, Byplanlegging, Segregasjon, Arkitektur, Ungdomsforskning, Byforskning, Urban studies

Land

Norge, USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt (2019). Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo. Ethnicities.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .

Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. s. 89-104. Universitetsforlaget.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 15. s. 325-337. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2017). Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 22.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies . Vol. 24.
http://eur.sagepub.com/content/early/2016/04/21/09...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar; Sæter, Oddrun Kristine (2015). Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. Johansson, Magnus; Salonen, Taipo; Righard, Erica (Red.). Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapittel 5. s. 107-123. Nordic Academic Press.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig