English version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi   Byplanlegging   Segregasjon   Arkitektur   Ungdomsforskning   Urban studies   Byforskning

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

 • Et sted å være ung

  Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

 • Nordic Research Network for Architectural Anthropology

  The objective of this network is to create an inspiring architectural anthropology research environment that extends across national, disciplinary and organisational boundaries and links scholarly research to design practice.

 • Sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker bistand for å få undersøkt kommuners erfaringer med hvordan det jobbes med kvalitet og arkitektur.

 • Stedsanalyse Furuset

  Analysen skal fungere som et kunnskapsgrunnlag og skal gi innspill for et eventuelt områdeløft i 2020.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, skal AFI bistå i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Oslo-skolen.

 • Ungdomsmedvirkning for Hauketo, Lambertseter og Oppsal

  Hva tenker egentlig ungdommene om sine hjemsteder? Målet med prosjektet er å kartlegge og innhente kunnskap om kvaliteter, mangler og behov i nærområdet fra ungdommens ståsted.

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/3008795

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 s. Social Semiotics .
https://hdl.handle.net/11250/2997651

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/11250/2997652

Andersen, Bengt; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kapittel 10. s. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Introduksjon til ung medvirkning, kreativitet og konflikt i planlegging. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 1. s. 11-41. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821. 311 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fagerlid, Cicilie; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (2021). Engaging with mixed-use design. The case of the urban library in Oslo. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. 7. s. 122-134. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.432...

Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (2021). The directors of urban transformation: The case of Oslo. Local Economy .
https://hdl.handle.net/11250/2753511

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan . Vol. 114.
https://hdl.handle.net/11250/2758669

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway. Landscape Research .
https://hdl.handle.net/11250/2736600

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig