English version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi   Byplanlegging   Segregasjon   Arkitektur   Ungdomsforskning   Urban studies   Byforskning

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/3008795

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 s. Social Semiotics .
https://hdl.handle.net/11250/2997651

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/11250/2997652

Andersen, Bengt; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kapittel 10. s. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Introduksjon til ung medvirkning, kreativitet og konflikt i planlegging. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 1. s. 11-41. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821. 311 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fagerlid, Cicilie; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (2021). Engaging with mixed-use design. The case of the urban library in Oslo. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. 7. s. 122-134. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.432...

Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (2021). The directors of urban transformation: The case of Oslo. Local Economy .
https://hdl.handle.net/11250/2753511

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan . Vol. 114.
https://hdl.handle.net/11250/2758669

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway. Landscape Research .
https://hdl.handle.net/11250/2736600

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig