Stedsanalyse Furuset

Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset skal fungere som et kunnskapsgrunnlag om befolkning og nærmiljø, og skal gi innspill for et eventuelt områdeløft i 2020.

Om prosjektet

Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset skal fungere som et kunnskapsgrunnlag om befolkning og nærmiljø, og skal gi innspill for et eventuelt områdeløft i 2020. Oppdragsgiver etterspør et bredt kunnskapsgrunnlag der man blant annet skal identifisere utfordringer og muligheter på Furuset, kartlegge lokale interesser, behov og ressurser og analysere en rekke utviklingstrekk siden 2007. Analysen skal se på endringene som har skjedd i området de ti siste årene, og vil se nærmere på flytting og flyttemotiver, fysiske endringer, bruk av utvalgte uterom i området samt beboeres og ulike aktørers erfaringer med området med vekt på hva som mangler / kan bli bedre av tilbud etc.

Studien baseres på analyser av dokumenter, levekårsstatistikker og flyttedata, survey til befolkningen, åpent «stikk-innom» kontor på senteret samt fokusgruppeintervjuer med kommunale tjenesteytere, foreninger, ansatte i barnehager, ungdomsarbeidere, seniorsenter etc.

Prosjektet er et samarbeid mellom By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Kåmmån arkitekter.

Laster inn ...