English version
Svenn-Erik Mamelund

Svenn-Erik Mamelund

Kort om

Mamelund er Cand Polit fra 1998 i Samfunnsgeografi og Dr. Polit. i Demografi fra 2004. Han har i 26 år studert epidemiske sykdommers demografi med særlig fokus på influensapandemien Spanskesyken i 1918-20. Dette temaet er særlig relevant etter utbruddet av COVID-19 pandemien.

Mamelund har vært gjesteforsker ved Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison i 2001, Centrum for Befolkningsstudier, Umeå Universitet 2006-2009 og Penn State University i 2008.
Mamelund er leder av Senter for forskning på pandemier og samfunn (PANSOC): https://uni.oslomet.no/pansoc/

Mamelund har siden april 2017 vært leder for Norsk demografisk forening: http://www.demografi.no/

ORCID: 0000-0002-3980-3818 / ResearcherID: G-4495-2016

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi   Samfunnsgeografi

Emner

Befolkningsutvikling   Befolkningslære   Demografi   Fagforeninger   Arbeidslivsforskning   Spanskesyken 1918-19   Dødelighet   Historisk demografi   Sivilstand og dødelighet   Holdninger   Vaksinasjon   Sykefravær   Arbeidsinkludering   Utsatt ungdom   Arbeid og helse

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nygaard, Ingrid Hellem; Dahal, Sushma; Chowell, Gerardo; Sattenspiel, Lisa; Sommerseth, Hilde Leikny; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Age-specific mortality and the role of living remotely: The 1918-20 influenza pandemic in Kautokeino and Karasjok, Norway. International Journal of Circumpolar Health . Vol. 82.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423...

Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Gleditsch, Rebecca; Mamelund, Svenn-Erik; Laake, Ida (2023). Social and demographic patterns of influenza vaccination coverage in Norway, influenza seasons 2014/15 to 2020/21. Vaccine .
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.01.013

Pereira, Margarida; Bakkeli, Nan Zou; Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (2022). Identifying obesity and COVID-19 overlapping risk-factors: Protocol for a systematic review and meta-analysis. 5 s. Journal of Public Health Research . Vol. 11.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/227990362...

Sushma, Dahal; Mamelund, Svenn-Erik; Luo, Ruiyan; Sattenspiel, Lisa; Self-Brown, Shannon; Chowell, Gerardo (2022). Investigating COVID-19 transmission and mortality differences between indigenous and non-indigenous populations in Mexico. International Journal of Infectious Diseases . Vol. 122.
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)0...

Diaz Perez, Esperanza; Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (2022). Disparities in the offer of COVID-19 vaccination to migrants and non-migrants in Norway: a cross sectional survey study. 12 s. BMC Public Health . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/3054124

Alves, Daniele Evelin; Mamelund, Svenn-Erik; Dimka, Jessica; Simonsen, Lone; Ingholt, Mathias Mølbak; Ørskov, Søren; Sattenspiel, Lisa; Tripp, Lianne; Noymer, Andrew; Chowell-Puente, Gerardo; Dahal, Sushma; van Doren, Taylor P.; Wissler, Amanda; Heffernan, Courtney; Short, Kirsty Renfree; Battles, Heather; Baker, Michael G. (2022). Indigenous groups and pandemics. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 50.

Staub, Kaspar; Panczak, Radoslaw; Matthes, Katarina. L; Floris, Jöel; Berlin, Claudia; Junker, Christoph; Weitkunat, Rolf; Mamelund, Svenn-Erik; Zwhalen, Marcel; Riou, Julien (2022). Historically High Excess Mortality During the COVID-19 Pandemic in Switzerland, Sweden, and Spain. Annals of Internal Medicine .
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-3824

Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Laake, Ida; Todd, Megan; Juvet, Lene Kristine; Mamelund, Svenn-Erik (2021). Influenza risk groups in Norway by education and employment status. Scandinavian Journal of Public Health .
https://hdl.handle.net/11250/2838111

Mamelund, Svenn-Erik; Shelley-Egan, Clare; Røgeberg, Ole (2021). The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Systematic review and meta-analysis. 31 s. PLOS ONE . Vol. 16.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Diaz Perez, Esperanza; Mamelund, Svenn-Erik; Eid, Jarle; Aasen, Henriette Sinding; Kaarbøe, Oddvar Martin; Cox, Rebecca Jane; Gloppen, Siri; Beyer, Anders; Kumar, Bernadette. N (2021). Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 49.
https://hdl.handle.net/11250/2758581

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig