Svenn-Erik Mamelund

Svenn-Erik Mamelund

Kort om

Mamelund er Cand Polit fra 1998 i Samfunnsgeografi og Dr. Polit. i Demografi fra 2004. Han har i 23 år studert epidemiske sykdommers demografi med særlig fokus på influensapandemien Spanskesyken i 1918-20. Dette temaet er særlig relevant ettersom det er 100 år siden Spanskesyken i 2018-20.

Mamelund har vært gjesteforsker ved Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison i 2001, Centrum for Befolkningsstudier, Umeå Universitet 2006-2009 og Penn State University i 2008.

På AFI har Mamelund studert helsemessige konsekvenser av reorganisering og arbeidsplasskonflikter, og effekter av ulike forsøk i regi av Arbeid og Velferdsdirektoratet.

Mamelund har siden april 2017 vært leder for Norsk demografisk forening: http://www.demografi.no/

ORCID: 0000-0002-3980-3818 / ResearcherID: G-4495-2016

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi, Samfunnsgeografi

Emner

Befolkningsutvikling, Befolkningslære, Demografi, Fagforeninger, Arbeidslivsforskning, Spanskesyken 1918-19, Dødelighet, Historisk demografi, Sivilstand og dødelighet, Holdninger, Vaksinasjon, Sykefravær, Arbeidsinkludering, Utsatt ungdom, Arbeid og helse

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Økland, Helene; Mamelund, Svenn-Erik (2019). Race and 1918 influenza pandemic in the United States: A review of the literature. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/ijerph16142487

Mamelund, Svenn-Erik; Dimka, Jessica (2019). Tuberculosis as a risk factor for 1918 influenza pandemic outcomes. Tropical Medicine and Infectious Disease . Vol. 4.
https://www.mdpi.com/2414-6366/4/2/74

Mamelund, Svenn-Erik; Shelley-Egan, Clare; Røgeberg, Ole (2019). The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews . Vol. 8:5.
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com...

Horbach, Serge; Breit, Eric; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy . Vol. 46.
https://academic.oup.com/spp/advance-article/doi/1...

Chandra, Siddharth; Christensen, Julia; Mamelund, Svenn-Erik; Nigel, Paneth (2018). Short-term birth sequelae of the 1918-1920 influenza pandemic in the United States: State-level analysis. American Journal of Epidemiology . Vol. 187.
https://doi.org/10.1093/aje/kwy153

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Enehaug, Heidi; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Direkte og indirekte konfliktinvolvering. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 4. s. 64-77. Gyldendal Akademisk.

Mamelund, Svenn-Erik (2018). 1918 pandemic morbidity: the first wave hits the poor, the second wave hits the rich. Influenza and Other Respiratory Viruses . Vol. 12.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irv.125...

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Mamelund, Svenn-Erik; Haneberg, Bjørn; Mjaaland, Siri (2017). The strength and vulnerability of school-age children. Demographic Research . Vol. 36.
https://www.demographic-research.org/volumes/vol36...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig