English version
Svenn-Erik Mamelund

Svenn-Erik Mamelund

Kort om

Mamelund er Cand Polit fra 1998 i Samfunnsgeografi og Dr. Polit. i Demografi fra 2004. Han har i 28 år studert epidemiske sykdommers demografi med særlig fokus på influensapandemien Spanskesyken i 1918-20. Dette temaet er særlig relevant etter utbruddet av COVID-19 pandemien. Mamelund har vært gjesteforsker ved Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison i 2001, Centrum for Befolkningsstudier, Umeå Universitet 2006-2009 og Penn State University i 2008. Mamelund er leder av Senter for forskning på pandemier og samfunn (PANSOC) / Mamelund var leder av  vært leder for Norsk demografisk forening 2017-2023 / ORCID 0000-0002-3980-3818 / ResearcherID G-4495-2016

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi   Samfunnsgeografi

Emner

Befolkningsutvikling   Befolkningslære   Demografi   Fagforeninger   Arbeidslivsforskning   Spanskesyken 1918-19   Dødelighet   Historisk demografi   Sivilstand og dødelighet   Holdninger   Vaksinasjon   Sykefravær   Arbeidsinkludering   Utsatt ungdom   Arbeid og helse

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klüwer, Birgitte; Gleditsch, Rebecca; Rydland, Kjersti Margrethe; Mamelund, Svenn-Erik ; Laake, Ida (2024). Higher educational attainment associated with higher confidence in influenza vaccination in Norway. 10 s. Vaccine. Vol. 42.
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.03.049

Zahl, Per Henrik; Hemström, Örjan; Johansen, Rune; Mamelund, Svenn-Erik (2024). Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic 2020–22: A comparative study. 8 s. Journal of Infection and Public Health.
https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.10.033

Sattenspiel, Lisa; Dahal, Sushma; Wissler, Amanda; Chowell, Gerardo; Tinker-Fortel, Emma; Mamelund, Svenn-Erik (2024). Death on the permafrost: Revisiting the 1918-20 influenza pandemic in Alaska using death certificates. American Journal of Epidemiology.

Mølbak Ingholt, Mathias; Simonsen, Lone; Mamelund, Svenn-Erik ; Noahsen, Paneeraq; Van Wijhe, Maarten (2024). The 1919–21 influenza pandemic in Greenland. International Journal of Circumpolar Health. Vol. 83.
https://doi.org/10.1080/22423982.2024.2325711

Ibsen, Tanja Louise; Strand, Bjørn Heine; Bergh, Sverre; Livingston, Gill; Lurås, Hilde; Mamelund, Svenn-Erik ; Oude Voshaar, Richard; Rokstad, Anne Marie Mork; Thingstad, Anne Pernille Mæhle; Gerritsen, Debby L.; Selbæk, Geir (2024). A longitudinal cohort study on the use of health and care services by older adults living at home with/without dementia before and during the COVID-19 pandemic: the HUNT study. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-024-10846-y

Zahl, Per Henrik; Johansen, Rune; Hemström, Örjan Hemström; Mamelund, Svenn-Erik (2024). Responses to the letters on “Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic 2020 – 22: A comparative study.”. 1 s. Journal of Infection and Public Health. Vol. 17.
https://doi.org/10.1016/j.jiph.2024.03.016

Adams, Mikaëla M.; Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik ; Sattenspiel, Lisa (2024). I would advise that it be kept from the schools at all cost”: The Influenza of 1918-1920 at Non-Reservation Indian Boarding Schools. Ethnohistory.

Dimka, Jessica; Schneider, Benjamin ; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Protocol for a systematic review to understand the long-term mental-health effects of influenza pandemics in the pre-COVID-19 era. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231217362

Mamelund, Svenn-Erik (2023). Å bo isolert var en risikofaktor under spanskesyken. Michael.
https://www.michaeljournal.no/article/2023/08/%C3%

Alves, Daniele Evelin ; Røgeberg, Ole; Sattenspiel, Lisa; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Indigenous communities and influenza: protocol for a systematic review and meta-analysis. 6 s. Systematic Reviews. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/s13643-023-02319-w

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig