English version
Svenn-Erik Mamelund

Svenn-Erik Mamelund

Kort om

Mamelund er Cand Polit fra 1998 i Samfunnsgeografi og Dr. Polit. i Demografi fra 2004. Han har i 26 år studert epidemiske sykdommers demografi med særlig fokus på influensapandemien Spanskesyken i 1918-20. Dette temaet er særlig relevant etter utbruddet av COVID-19 pandemien.

Mamelund har vært gjesteforsker ved Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison i 2001, Centrum for Befolkningsstudier, Umeå Universitet 2006-2009 og Penn State University i 2008.
Mamelund er leder av Senter for forskning på pandemier og samfunn (PANSOC): https://uni.oslomet.no/pansoc/

Mamelund har siden april 2017 vært leder for Norsk demografisk forening: http://www.demografi.no/

ORCID: 0000-0002-3980-3818 / ResearcherID: G-4495-2016

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi   Samfunnsgeografi

Emner

Befolkningsutvikling   Befolkningslære   Demografi   Fagforeninger   Arbeidslivsforskning   Spanskesyken 1918-19   Dødelighet   Historisk demografi   Sivilstand og dødelighet   Holdninger   Vaksinasjon   Sykefravær   Arbeidsinkludering   Utsatt ungdom   Arbeid og helse

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Gleditsch, Rebecca; Mamelund, Svenn-Erik; Laake, Ida (2023). Social and demographic patterns of influenza vaccination coverage in Norway, influenza seasons 2014/15 to 2020/21. 7 s. Vaccine. Vol. 41.
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.01.013

Joaquin Damas, Elienai; Dahal, Sushma; Rivera Aguilar, Ana Gloria; Garcia Morales, Juana; Sattenspiel, Lisa; Mamelund, Svenn-Erik; Chowell, Gerardo (2023). Attitudes and behaviors of university students during the COVID-19 pandemic in a predominantly Indigenous population in Mexico: a survey study. Discover Social Science and Health. Vol. 3.
https://doi.org/10.1007/s44155-023-00050-4

Nygaard, Ingrid Hellem; Dahal, Sushma; Chowell, Gerardo; Sattenspiel, Lisa; Sommerseth, Hilde Leikny; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Age-specific mortality and the role of living remotely: The 1918-20 influenza pandemic in Kautokeino and Karasjok, Norway. International Journal of Circumpolar Health. Vol. 82.
https://doi.org/10.1080/22423982.2023.2179452

Alves, Daniele Evelin; Røgeberg, Ole; Sattenspiel, Lisa; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Indigenous communities and influenza: protocol for a systematic review and meta-analysis. 6 s. Systematic Reviews. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/s13643-023-02319-w

Mamelund, Svenn-Erik (2023). Å bo isolert var en risikofaktor under spanskesyken. Michael.
https://www.michaeljournal.no/article/2023/08/%C3%...

Lillebråten, Andreas; Todd, Megan; Dimka, Jessica; Bakkeli, Nan Zou; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Socioeconomic status and disparities in COVID-19 vaccine uptake in Eastern Oslo, Norway. Public Health in Practice. Vol. 5.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2023.100391

Staub, Kaspar; Panczak, Radoslaw; Matthes, Katarina. L; Floris, Jöel; Berlin, Claudia; Junker, Christoph; Weitkunat, Rolf; Mamelund, Svenn-Erik; Zwhalen, Marcel; Riou, Julien (2022). Historically High Excess Mortality During the COVID-19 Pandemic in Switzerland, Sweden, and Spain. Annals of Internal Medicine.
https://doi.org/10.7326/M21-3824

Diaz Perez, Esperanza; Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (2022). Disparities in the offer of COVID-19 vaccination to migrants and non-migrants in Norway: a cross sectional survey study. 12 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-13687-8

Sushma, Dahal; Mamelund, Svenn-Erik; Luo, Ruiyan; Sattenspiel, Lisa; Self-Brown, Shannon; Chowell, Gerardo (2022). Investigating COVID-19 transmission and mortality differences between indigenous and non-indigenous populations in Mexico. 10 s. International Journal of Infectious Diseases. Vol. 122.
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.07.052

Pereira, Margarida; Bakkeli, Nan Zou; Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (2022). Identifying obesity and COVID-19 overlapping risk-factors: Protocol for a systematic review and meta-analysis. 5 s. Journal of Public Health Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/22799036221106584

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig