English version
Helle Dyrendahl Staven

Helle Dyrendahl Staven

Kort om

Jeg er sosiolog med utdanning fra Universitetet i Paris 8 Vincennes-Saint-Denis og Universitetet i Oslo. Mine faglige interesser er sosial ulikhet og klasse, eliter, makt og ekspertise. Mitt doktorgradsprosjekt ser på jurister og advokater som jobber med skatterett i private firmaer og finansdepartementene i Norge og Frankrike, og undersøker deres karriereløp, ekspertise og autoritet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Staven, Helle Dyrendahl (2021). Sosial kapital og grensedragninger på «vestkantens østkant» – sosial blandingspolitikk i en norsk kontekst. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2703-8866-2021-01-04Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig