English version
Marte Mangset

Marte Mangset

Kort om

Jeg har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities. Jeg har spesialiert meg på internasjonale sammenlignende kvalitative sosiologiske studier av kunnskap, utdanning og makt. Jeg studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og jeg har jobbet mye med studier av eliter.
Jeg jobber for tiden med en sammenlignende studie av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Jeg jobber også med tre mindre prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Makt   Kvalitativ metode   Eliter   Politisk sosiologi   Fagekspertise   Byråkrati   Høyere utdanning og forskning   Rekruttering   Frankrike   Akademisk disiplin   Historiefaget

Land

Frankrike   Storbritannia og Nord-Irland   Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Reisel, Liza; Teigen, Mari (2022). Hva slags problem er kjønnsulikhet i akademia?. Aarseth, Helene; Owesen, Ingeborg Winderen (Red.). Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. 1. s. 24-41. Fagbokforlaget.
https://hdl.handle.net/11250/3047000

Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia?. Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. 9. s. 180-203. Universitetsforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/94274

Halrynjo, Sigtona; Mangset, Marte (2022). Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments. Journal of Family Research . Vol. 34.
https://hdl.handle.net/11250/3046986

Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de?. Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Kapittel 7. s. 134-154. Universitetsforlaget.

Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i Norge: debattens grenser og rommet for kunnskap. Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. s. 11-32. Universitetsforlaget.

Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. ISBN: 978-82-15-05101-7. 238 s. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215051017-2022

Vassenden, Anders; Mangset, Marte (2022). Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. 31 s. Sociological Methods & Research .
https://hdl.handle.net/11250/3012911

Mangset, Marte (2021). Tillit, sosial orden og kunnskap: sosiologiske perspektiver på tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Orupabo, Julia; Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology .
https://hdl.handle.net/11250/2767597

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (Red.). Elites and people: Challenges to democracy. [Introduction]. s. 1-13. Emerald Group Publishing Limited.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig