English version
Marte Mangset

Marte Mangset

Kort om

Jeg har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities. Jeg har spesialiert meg på internasjonale sammenlignende kvalitative sosiologiske studier av kunnskap, utdanning og makt. Jeg studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og jeg har jobbet mye med studier av eliter.
Jeg jobber for tiden med en sammenlignende studie av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Jeg jobber også med tre mindre prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Makt   Kvalitativ metode   Eliter   Politisk sosiologi   Byråkrati   Høyere utdanning og forskning   Frankrike   Akademisk disiplin   Historiefaget

Land

Frankrike   Storbritannia   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Mangset, Marte (2021). Trust, social order and knowledge: Sociological perspectives on the nature and function of trust in late modern societies. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Orupabo, Julia; Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology .
https://hdl.handle.net/11250/2767597

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (Red.). Elites and people: Challenges to democracy. [Introduction]. s. 1-13. Emerald Group Publishing Limited.

Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (Red.). Elites and people: Challenges to democracy. Part III. Elites and populism. s. 203-222. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. ISBN: 978-1-83867-916-3. Emerald Group Publishing Limited.

Mangset, Marte (2019). Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. 18. s. 551-594. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. 19. s. 595-608. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera (2019). Kapittel 1. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Innledning. s. 19-42. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. ISBN: 978-82-450-2132-5. 688 s. Fagbokforlaget.

Mangset, Marte; Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/10852/73947

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig