English version
Marte Mangset

Marte Mangset

Kort om

Jeg har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities. Jeg har spesialiert meg på internasjonale sammenlignende kvalitative sosiologiske studier av kunnskap, utdanning og makt. Jeg studerer blant annet forholdet mellom ekspertise og politikk, og jeg har jobbet mye med studier av eliter.
Jeg jobber for tiden med en sammenlignende studie av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia. Jeg jobber også med tre mindre prosjekter om styringsinstrumenter i akademia, både i forskningsfinansiering og i rekrutteringsprosesser til akademiske stillinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Makt, Kvalitativ metode, Eliter, Politisk sosiologi, Byråkrati, Høyere utdanning og forskning, Frankrike, Akademisk disiplin, Historiefaget

Land

Frankrike, Storbritannia, Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research . Vol. 34.

Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. Comparative Social Research . Vol. 34.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Mangset, Marte (2019). Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. 18. s. 551-594. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. 19. s. 595-608. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera (2019). Kapittel 1 - Innledning. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. 1. s. 19-42. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie 1946-2016. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Innledning. s. 19-42. Fagbokforlaget.

Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. ISBN: 978-82-450-2132-5. 688 s. Fagbokforlaget.

Mangset, Marte; Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology . Vol. 70.

Mangset, Marte (2018). Varying elite identities among top bureaucrats. A study of the role of higher education in France, Great Britain and Norway. van zanten, agnes (Red.). Elites in education. Chapter 9. s. 216-236. Routledge.

Mangset, Marte (2018). Anti-bureaucratic Identities among Top Bureaucrats? Societal Norms and Professional Practices among Senior Civil Servants in Britain, France and Norway. Comparative Social Research . Vol. 33.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig