Eksperteliter og maktkonsentrasjon innen skattepolitikken? En studie av skattejurister og deres fagekspertise

Dette prosjektet er en komparativ studie av statlige og private skattejurister i Norge og Frankrike, og deres ekspertise og makt i utformingen og forståelsen av skattesystemet.

Skattejurister spiller en sentral rolle i utviklingen av statens skatte- og avgiftssystem. I Finansdepartementet reviderer og utarbeider de skattelovgivningen, og i private firmaer tolker og anvender de lovene når de rådgir klienter i skattespørsmål. 

Skatter og avgifter er viktige politiske saker for mange, men skatterett er samtidig ansett som et spesialisert og teknisk avansert fagområde som kan være vanskelig å forstå, både for borgere og politikere. Skattejurister kan derfor med sin ekspertkunnskap ha betydelig innflytelse i politiske beslutningsprosesser om skattesystemet og tolkning av skattejuridiske spørsmål.

Gjennom analyse av intervjuer med skattejurister og sekvensanalyser av skattejuristers CVer, undersøker prosjektet

  1. hvordan juristene utøver sin skattejuridiske ekspertise og opparbeider seg autoritet,
  2. hvordan deres ekspertkunnskap er relatert til institusjonelle kontekster,
  3. hvordan skattejuristenes karriereløp og aspirasjoner ser ut, og
  4. hvordan de forholder seg til profesjonsetikk og politisk moral i arbeidet som juridiske eksperter innen skatterett.

Doktorgradsprosjektet er en del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet "The authority of expertise in professional tax law practice" (oslomet.no/en).

Hovedveileder:

    Laster inn ...

    Kontakt

    Laster inn ...