Eivind Falkum

Eivind Falkum

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Closure: the end of the story?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ending. s. 359-363. Routledge.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Hvid, Helge (2019). Democracy at work. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 3. s. 49-66. Routledge.

Falkum, Eivind; Hvid, Helge; Hansen, Per Bonde (2019). The peculiar history of Nordic working life. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 2. s. 30-46. Routledge.

Hvid, Helge; Falkum, Eivind; STEEN, Arild Henrik (2019). Nordic working life, shaped through conflicts and compromises. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 1. s. 9-29. Routledge.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ISBN: 9780815387237. 378 s. Routledge.

Falkum, Eivind (2015). Institutionalization and Dynamic Change of Institutions - the Basic Agreement and Tripartite Structures in Norway. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. chapter 4. s. 56-76. De Gruyter Open.

Falkum, Eivind; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil; SPJELKAVIK, Øystein (Red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 8. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.

Falkum, Eivind; Colman, Helene Loe; Bråten, Mona (2014). Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy . Vol. 35.

Falkum, Eivind (2011). Corporate and Political contexts. Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger; Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.). A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 2. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig