English version
Eivind Falkum

Eivind Falkum

Forskningsprosjekter

 • Bedriftsdemokrati 2.0

  I dette FOU-prosjektet undersøker AFI, i samarbeid med AKER BP, hvordan selskapets bedriftsdemokratiske ordninger praktiseres i dag.

 • Det digitale prismet og det nordiske bedriftsdemokratiet under press (DigiWORK)

  «Big data» og kunstig intelligens endrer på radikalt vis måten vi arbeider på, blir ansatt og sagt opp på, administrert og ledet. Vi ser på konsekvensene av dette for demokratiet på arbeidsplassen, medbestemmelsen, individuell autonomi og deltakelse.

 • Medbestemmelsesbarometeret

  AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

 • Norsk Ledelsesbarometer

  Norsk Ledelsesbarometer ble etablert i 2008. Formålet med barometeret er å følge med på nye organisasjons- og ledelsestrender, samt undersøke om og på hvilke måter de slår ut i Ledernes medlemsgrupper.

 • Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet (CoWorkCare)

  I prosjektet søker forskerne ny kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse.

Vitenskapelige publikasjoner

Enehaug, Heidi; Spjelkavik, Øystein; Falkum, Eivind; Frøyland, Kjetil (2021). Inclusion skills competence – an organizational management-perspective on work inclusion of vulnerable groups. Nordic Journal of Working Life Studies .

Falkum, Eivind (2020). Makt og opposisjon i arbeidslivet. Maktforskyvninger fra 1900 til 2020. ISBN: 978-82-02-63542-8. 258 s. Cappelen Damm Akademisk.

Bygdås, Arne; Falkum, Eivind (2019). Samarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøya. Beta . Vol. 33.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Closure: the end of the story?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ending. s. 359-363. Routledge.

Falkum, Eivind; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (2019). Workplace democracy under pressure. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 4. s. 67-91. Routledge.

Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Hvid, Helge Søndergaard (2019). Democracy at work. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 3. s. 49-66. Routledge.

Falkum, Eivind; Hvid, Helge Søndergaard; Hansen, Per Bonde (2019). The peculiar history of Nordic working life. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 2. s. 30-46. Routledge.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind; STEEN, Arild Henrik (2019). Nordic working life, shaped through conflicts and compromises. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 1. s. 9-29. Routledge.

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (2019). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. ISBN: 9780815387237. 378 s. Routledge.

Falkum, Eivind (2015). Institutionalization and Dynamic Change of Institutions - the Basic Agreement and Tripartite Structures in Norway. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. chapter 4. s. 56-76. De Gruyter Open.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig