English version
Per Bonde Hansen

Per Bonde Hansen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Falkum, Eivind; Hvid, Helge Søndergaard; Hansen, Per Bonde (2019). The peculiar history of Nordic working life. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 2. s. 30-46. Routledge.

Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 14. s. 285-301. Routledge.

Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (2019). The formation and destabilization of the standard employment relationship in Norway: The contested politics and regulation of temporary work agencies. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 16. s. 320-338. Routledge.

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Hansen, Per Bonde (2018). En smak av uorganisert kapitalisme. Arbeidsgivere i verkstedindustrien i møte med bemanningsbyråene 1955-71. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Red.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Kapittel 11. Novus Forlag.

Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (2016). A Historical Legacy Untouched by Time and Space? – The Hollowing-out of the Norwegian Model of Industrial Relations. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 6.

Bonde Hansen, Per (2012). "Eneste farbare vei" Norsk Postforbund og omdanningen av Postverket i 1980-årene. Arbeiderhistorie .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig