Desken – dinosaur eller dynamisk endringsagent?

Dette prosjektet analyserer hvilken rolle desken har spilt i sentrale omstillingsperioder, og hvilken betydning den har hatt for norske avisredaksjoners evne til å iverksette og gjennomføre nødvendige innovasjoner og endringer.

Den pågående digitaliseringen av mediefeltet, med fremveksten av nettjournalistikk, nye publiseringsplattformer og formidlingsverktøy, har hatt store konsekvenser for deskens rolle i norske avisredaksjoner. Nedbemanninger, omorganiseringer og effektiviseringer i redaksjonene har ført til en rekke endringer i deskenes oppbygning, oppgaver og rollefunksjoner.

Oppigjennom historien har imidlertid flere sentrale hendelser og bruddpunkt, knyttet til blant annet teknologiske nyvinninger og endrede kompetansekrav, ført til lignende omveltninger i avisbransjen. Deskens rolle i slike omstillinger er et lite utforsket felt, og prosjektet vil gi innsikt som kan gjøre norske medieorganisasjoner bedre i stand til å håndtere endringer i sine redaksjoner, og slik også være relevant for videre policyutvikling på mediefeltet.

Prosjektets resultater vil bli formidlet gjennom tre vitenskapelige artikler, en digital ressursside til bruk i undervisning på journalistikkutdanninger og av medieledere, samt presentasjoner i og utenfor bransjespesifikke fora.