English version

Husbanken 75 år – jubileumsbok

I dette prosjektet analyseres Husbanken og boligpolitikkens nyere historie (1996-2021) på bakgrunn av et stort og variert kildemateriale. Prosjektet rapporteres i form av en illustrert faghistorisk bok i løpet av 2021.

Boka er ment som et bidrag til den akademiske forskningslitteraturen om norsk boligpolitikk spesielt og den norske velferdsstaten generelt. Husbanken og boligpolitikken utelates ofte i faglitteraturen om velferdsstaten. Det er vanskelig å få plass til alle relevante temaer innenfor to permer, men det kan like fullt argumenteres for at forbigåelsen av boligsektoren er en blindflekk i litteraturen om den norske velferdsstatens nyere historie. Ikke minst gjelder dette fordi boligpolitikken er et saksfelt som har gjennomgått dyptgripende endringer fra slutten av 1970-tallet.

I motsetning til mange andre deler av velferdsstaten – som kjennetegnes av historisk kontinuitet eller ekspansjon – er det snakk om nedskjæring, omforming og deregulering i boligsektoren. Dermed vil boka utfordre og utdype bildet som tegnes av den norske velferdsstaten i annen faglitteratur.

Sentrale tema