English version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Kort om

Jardar Sørvoll er historiker og PhD fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er boligpolitikk, boligmarked, sosialpolitikk og velferdsstaten i et anvendt, historisk og internasjonlt komparativt perspektiv. Sørvoll har publisert artikler i tidsskrifter som Housing, Theory and Society og Housing Studies, og har oppnådd kompetanse som forsker I som velferdsforsker. Sørvoll har arbeidet mye med forskningsspørsmål knyttet til boligpolitikk og boligmarked i Norge, inkludert den kommunale boligsektoren, boliger for eldre og vanskeligstilte på boligmarkedet. Han leder BOVEL senter for bolig- og velferdsforskning, et SVA-senter finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Sørvoll er leder for det regjeringsoppnevnte husleielovutvalget (2023-2024).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emner

Velferdsstat   Boligpolitikk   Boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Brattbakk, Ingar ; Sørvoll, Jardar (2024). They must live somewhere! The geographical dimension of residualized social rented housing in urban Norway. Journal of Housing and the Built Environment.
https://doi.org/10.1007/s10901-024-10121-w

Sørvoll, Jardar ; Listerborn, Carina; Sandberg, Matilda Annemark (2024). Housing and Welfare in Sweden, Norway and the wider Nordic region. Grander, Martin; Stephens, Mark (Red.). The Routledge Handbook of Housing and Welfare. s. 88-106. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.120

Sørvoll, Jardar (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo. 15 s. Housing, Theory and Society. Vol. 40.
https://doi.org/10.1080/14036096.2023.2241462

Sørvoll, Jardar (2023). The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway. Housing Studies.
https://doi.org/10.1080/02673037.2023.2242803

Sørvoll, Jardar (2021). Husbanken og boligpolitikken 1996-2021. ISBN: 9788202711788. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_husbanken

Kohl, Sebastian; Sørvoll, Jardar (2021). Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries. Social Science History. Vol. 45.
https://doi.org/10.1017/ssh.2021.16

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar ; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice (Red.). Boligsosialt arbeid. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar ; Nordvik, Viggo (2021). Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder. Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice (Red.). Boligsosialt arbeid. s. 89-121. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar (2021). Norsk boligpolitikks fortid, nåtid og framtid (1945-2020). På vei mot et nytt systemskifte i boligpolitikken?. Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice (Red.). Boligsosialt arbeid. s. 203-223. Universitetsforlaget.

Gautun, Heidi ; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-04

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig