English version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Kort om

Jardar Sørvoll er historiker og PhD fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er boligpolitikk og boligmarked, komparativ historie, arbeiderbevegelsens historie og velferdsstatens historie.

Sørvoll har publisert artikler i tidsskrifter som Housing, Theory and Society, the International Journal of Housing Policy og Arbeiderhistorie.

Sørvoll har også forfattet eller medforfattet en rekke forskningsrapporter om ulike aspekter ved den norske boligsektoren. Det gjelder for eksempel boligpolitikk i lys av samfunnets aldring, forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet, leiemarkedet og boligpolitikkens historiske utvikling fra 1970 til 2010.

Sørvoll er glad i å formidle fag, og har holdt en rekke foredrag om norsk og skandinavisk boligpolitikk i de senere år.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emner

Velferdsstat   Boligpolitikk   Boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sørvoll, Jardar (2021). Husbanken og boligpolitikken 1996-2021. ISBN: 9788202711788. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_husbanken...

Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Kohl, Sebastian; Sørvoll, Jardar (2021). Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries. Social Science History .

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 4. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2021). Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder. Boligsosialt arbeid. Kapittel 5. s. 89-121. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar (2021). Norsk boligpolitikks fortid, nåtid og framtid (1945-2020). På vei mot et nytt systemskifte i boligpolitikken?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 10. s. 203-223. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 s. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Sørvoll, Jardar (2019). Hvorfor bør boligforskere interessere seg for fortida?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig