English version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Kort om

Jardar Sørvoll er historiker og PhD fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er boligpolitikk, boligmarked, sosialpolitikk og velferdsstaten i et anvendt, historisk og komparativt perspektiv.

Sørvoll har publisert artikler i tidsskrifter som Housing, Theory and Society og International Journal of Housing Policy, og har professorkompetanse (forsker I) som velferdsforsker.

Sørvoll har arbeidet mye med forskningsspørsmål knyttet til boligpolitikk og boligmarked i Norge, inkludert den kommunale boligsektoren, boliger for eldre og vanskeligstilte på boligmarkedet. Han leder BOVEL senter for bolig- og velferdsforskning, et SVA-senter finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emner

Velferdsstat   Boligpolitikk   Boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter