English version

Senter for urban ulikhetsforskning, Oslo (CURE Oslo)

CURE Oslo er et forskningsinitiativ ved OsloMet med formål om å styrke produksjonen og formidlingen av forskning om sosial ulikhet i Oslo.

Kunnskap om hvordan den sosiale ulikheten i Oslo ser ut, preger og påvirker livet til innbyggerne er av stor viktighet. CURE Oslo skal gjennom sin kunnskapsproduksjon bidra til økt offentlig oppmerksomhet om de sosiale ulikhetene som har betydning for både byens unge og alle andre innbyggere.  

Gjennom samarbeid mellom forskere og andre aktører vil CURE Oslo bidra til et kunnskapsgrunnlag som gjør at byutvikling, næringsvirksomhet, tjenesteproduksjon og politiske tiltak kan skje på en måte som fremmer likhet i livssjanser.

Cure Oslo vil bidra med relevant kunnskap på både norsk og engelsk. I tillegg til å fremme dialog i både den norske offentligheten og i det internasjonale forskerfelleskapet, vil vi bidra til å produsere forskning og forskningslitteratur av relevans for  utdanningene, hvor kandidatene skal ut i et arbeidsliv som på daglig basis møter konsekvensene av utenforskap og ulikhet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...