Norwegian version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

About

Sørvoll holds a PhD in history from the University in Oslo. His research interests include housing and housing policy, comparative history, the history of the Labour movement and the history of the welfare state. Sørvoll has published articles in journals such as Housing, Theory and Society, the International Journal of Housing Policy and Arbeiderhistorie (Labour history).

Sørvoll has co-authored research reports on various aspects of Norwegian housing and housing policy, including housing for the elderly, housing for disadvantaged groups and the rental sector.

Fields of study

Academic disciplines

History

Subject areas

Welfare state   Housing   Social housing

Research projects

Scientific publications

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Sørvoll, Jardar (2019). Hvorfor bør boligforskere interessere seg for fortida?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2019). Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy and Society .

Sørvoll, Jardar (2019). The Dilemmas of Means-tested and Market-oriented Social Rental Housing: Municipal Housing in Norway 1945-2019. Critical Housing Analysis . Vol. 6.

Sørvoll, Jardar; Bengtsson, Bo (2019). Autonomy, democracy and solidarity. The defining principles of collaborative civil society housing and some mechanisms that may challenge them. Urban Research and Practice .

Sørvoll, Jardar (2018). Forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005–2018. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Sørvoll, Jardar (2018). Det norske 1980-tallet som historie. Refleksjoner om tidsånd, politisk opposisjon og bruddpunkter. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Ed.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Artikkel. p. 267-286. Novus Forlag.

Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (2018). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-8390-000-2. 325 p. Novus Forlag.

Sørvoll, Jardar; Bengtsson, Bo (2018). Mechanisms of Solidarity in Collaborative Housing – The Case of Co-operative Housing in Denmark 1980–2017. 18 p. Housing, Theory and Society .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete