Norwegian version
Hans Christian Sandlie

Hans Christian Sandlie

About

Hans Christian Sandlie a Research Director at NOVA, Department of Ageing Research and Housing Studies. He has a Phd in sociology from The University of Oslo. Among his main research interests are housing, life course dynamics, transition from youth to adulthood, migration, family transfers and social inequality.

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Housing market   Housing   Life-evolvement   Housing careers   Family transfers

Administrative field of work

Research infrastructure   Contract work   Research collaboration   Organisational development   Organisational development

Research projects

Scientific publications

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2018). Chapter 5: Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state. Searle, Beverly A. (Ed.). Generational Interdependencies: The Social Implications for Welfare. kapittel 5. p. 103-122. Vernon Press.

Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (2017). The Social Homeownership Model - the case of Norway. Critical Housing Analysis . Vol. 4.

Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar (2017). Et velfungerende leiemarked?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 20.

Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (2016). "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

Sandlie, Hans Christian; Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Ed.). Det norske samfunn, bind 1.. Kapittel 8. p. 179-201. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Lars; Sandlie, Hans Christian (2015). Housing Market and Family Relations in a Welfare State. Critical Housing Analysis . Vol. 2.

Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Hammer, Torild; Hyggen, Christer (Ed.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 9. p. 167-182. Gyldendal Akademisk.

Sandlie, Hans Christian (2011). Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? :. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 11.

Sandlie, Hans Christian; Helset, Anne; Lauvli, Marit (2008). Mobile pensjonister og transnasjonal eldreomsorg. Daatland, S. O. (Ed.). Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. 3.2 Sosiale identiteter. p. 164-168. Fagbokforlaget.

Sandlie, Hans Christian (2008). Ungdommens boligønsker – kulturelle, strukturelle, rasjonelle?. Regionale Trender .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete