English version
Hans Christian Sandlie

Hans Christian Sandlie

Kort om

Hans Christian Sandlie er forskningsleder ved NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier. Han har en doktorgrad (Dr.polit.) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser består blant annet av bolig, livsløpsdynamikk, overgangen fra ungdom til voksen, familieoverføringer, sosial ulikhet og migrasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Livsløp   Boligkarrierer   Familieoverføringer

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandlie, Hans Christian ; Magnusson Turner, Lena ; Nordvik, Viggo (2022). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn - Bind 3. s. 243-268. Gyldendal Akademisk.

Sandlie, Hans Christian ; Gulbrandsen, Lars (2021). Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft?. 15 s. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-02-03

Sandlie, Hans Christian ; Gulbrandsen, Lars (2021). The welfare state and family. Intergenerational tensions and solidarity within the housing sector. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 96-119. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-6

Sandlie, Hans Christian ; Gulbrandsen, Lars (2018). Chapter 5: Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state. Searle, Beverly A. (Red.). Generational Interdependencies: The Social Implications for Welfare. s. 103-122. Vernon Press.

Sandlie, Hans Christian ; Sørvoll, Jardar (2017). Et velfungerende leiemarked?. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-01-03

Sandlie, Hans Christian ; Gulbrandsen, Lars (2017). The Social Homeownership Model - the case of Norway. Critical Housing Analysis. Vol. 4.
https://doi.org/10.13060/23362839.2017.4.1.324

Sandlie, Hans Christian ; Andersen, Patrick Lie (2016). "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi i dag. Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130

Sandlie, Hans Christian ; Magnusson Turner, Lena ; Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 1.. s. 179-201. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Lars ; Sandlie, Hans Christian (2015). Housing Market and Family Relations in a Welfare State. Critical Housing Analysis. Vol. 2.
https://doi.org/10.13060/23362839.2015.2.1.178

Sandlie, Hans Christian (2013). På terskelen til egen bolig. Hammer, Torild; Hyggen, Christer (Red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. s. 167-182. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig