English version
Kristin Aarland

Kristin Aarland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Boligpolitikk   Urbane studier   Boligsosiale tiltak   Boligeie   Effektevaluering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aarland, Kristin; Reid, Carolina (2018). Homeownership and residential stability: does tenure really make a difference?. International journal of housing policy . Vol. 19.

Aarland, Kristin; Osland, Liv Aileen; Gjestland, Arnstein (2017). Do area-based intervention programs affect house prices? A quasi-experimental approach. Journal of Housing Economics . Vol. 37.

Aarland, Kristin; Suomenrinne-Nordvik, Viggo (2010). Eierlinjen i norsk boligpolitikk - tar boligeiere på seg for stor risiko?. Økonomi & politik . Vol. 4.

Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (2009). On the Path to Homeownership: Money, Family Composition and Low-income Households. Housing Studies . Vol. 24.

Aarland, Kristin; Davis, James C.; Henderson, J. Vernon; Ono, Yukako (2007). Spatial Organization of Firms: The Decision to Split Production and Administration. RAND Journal of Economics . Vol. 38.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig