English version
Mette Løvgren

Mette Løvgren

Kort om

Mette Løvgren er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden med Ungdata junior og Children's Worlds, som er spørreskjema-undersøkelser rettet til barn. Hun jobber også med temaer som vold og overgrep i NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Løvgren er medlem av redaksjonen i Norsk sosiologisk tidsskrift.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Kjønn og arbeid   Vold i nære relasjoner   Ungdata junior

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Løvgren, Mette ; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Motivation, development and use of Ungdata Junior: An annual general survey among children in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948221150038

Løvgren, Mette ; Orupabo, Julia (2022). Gender Essentialism at Work? The Case of Norwegian Childcare Workers. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.
https://doi.org/10.1093/sp/jxac040

Stefansen, Kari ; Løvgren, Mette ; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429467608

Storø, Jan ; Backe-Hansen, Elisabeth ; Løvgren, Mette (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2017-03-04

Løvgren, Mette ; Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid ; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04

Løvgren, Mette (2017). Taking the initiative: determinants of parental self-referral to the Norwegian Child Welfare Services<sup>*</sup>. 10 s. Nordic Social Work Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1309677

Løvgren, Mette (2016). Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2015.1120525

Løvgren, Mette (2012). I barnehagen er alle like? Om arbeidsdeling blant ansatte i norske barnehager. Aamotsbakken, Bente (Red.). Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. s. 37-49. Universitetsforlaget.

Løvgren, Mette ; Gulbrandsen, Lars (2012). How early and how long?. Nordisk barnehageforskning. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/nbf.318Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig