English version

Nasjonal trygghetsundersøkelse

Prosjektet skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Nasjonal trygghetsundersøkelse gir kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Per i dag er det flere norske datakilder for slik kunnskap, men selv i kombinasjon etterlater disse kildene noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde ettersom 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Kunnskap om utsatthet og uro er viktig for planlegging av tiltak og annen politikkutforming. 

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført årlig i perioden 2023–2027. Et representativt utvalg på omtrent 70 000 individer i alderen 16–84 år blir trukket fra Folkeregisteret og invitert til å delta i undersøkelsen. Deltakerne i undersøkelsen blir spurt om både uro og utsatthet for en rekke lovbrudd.

Undersøkelsen er en fortsettelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Aktuelt fra prosjektet

To unge jenter med ryggen til tullet inn i regnbogeflagg
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile

Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.

Mett Løvgren
Skal avdekke mørketal om kor utsette folk er for lovbrot

NOVA-forskar Mette Løvgren ved OsloMet skal leie arbeidet med dei årlege nasjonale tryggleiksundersøkingane dei neste fire åra. Målet er å få fram kunnskap om kor utsett befolkninga er for lovbrot i Noreg.

Eldre kvinne med hvitt hår ser bekymret ut vinduet.
En av tre utsatt for lovbrudd – men de færreste politianmeldte det

Store mørketall i de offentlige registrene, viser Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.