English version
Stian Lid

Stian Lid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lid, Stian; Clifford, Collins Okwany (2020). Protecting citizens or an instrument for surveillance? - the evolvement of community policing models in Kenya. Journal of Human Security (JHS) . Vol. 15.
http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/a...

Kristiansen, Siri Høyem; Lid, Stian (2019). Mistenkt og dømt for terrortilknytning, hva nå, og hva med fremtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 10.. s. 223-241. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Samordning og samrøre, eller kunsten å kjenne sin plass. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 8. s. 175-197. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. kap 4. s. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. 1. s. 15-48. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 s. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag . Vol. 46.

Lid, Stian (2015). Markant skifte i straff av ungdom - Utvikling i straffereaksjoner 2002-2013. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig