English version
Stian Lid

Stian Lid

Kort om

Stian Lid er utdannet kriminolog (UIO), og hans forskningsinteresser er særlig knyttet til kriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme. Han er opptatt av veiene inn i og ut av kriminalitet og voldelig ekstremisme. Spesielt hvordan kriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme kan forebygges, og hvilke tiltak som kan settes inn for å få personer ut av slik avvikende atferd. I tillegg har han forsket på byutvikling og forebygging av kriminalitet og terrorisme. I hans studier har han undersøkt disse tematikkene fra både forebyggingsaktørenes perspektiver og personene tiltakene er rettet inn mot. Han har de siste årene deltatt i flere evalueringer og forskningsprosjekter om forebygging av ungdomskriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme både i Norge og Afrika. Han har også vært redaktører for to antologier: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Gyldendal forlag) og Routledge handbook of deradicalisation and disengagement.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lid, Stian; Clifford, Collins Okwany (2020). Protecting citizens or an instrument for surveillance? - the evolvement of community policing models in Kenya. Journal of Human Security (JHS) . Vol. 15.
http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/a...

Kristiansen, Siri Høyem; Lid, Stian (2019). Mistenkt og dømt for terrortilknytning, hva nå, og hva med fremtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 10.. s. 223-241. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Samordning og samrøre, eller kunsten å kjenne sin plass. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 8. s. 175-197. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. kap 4. s. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. 1. s. 15-48. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 s. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag . Vol. 46.

Lid, Stian (2015). Markant skifte i straff av ungdom - Utvikling i straffereaksjoner 2002-2013. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig