Stian Lid

Stian Lid

Vitenskapelige publikasjoner

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 s. Gyldendal Akademisk.

Lid, Stian (2016). Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag . Vol. 46.

Lid, Stian (2015). Markant skifte i straff av ungdom - Utvikling i straffereaksjoner 2002-2013. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig