English version
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Kort om

Lars Roar Frøyland er stipendiat på Voldsprogrammet ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Avhandlingen hans skal omhandle vold i ungdomsmiljøer. Han har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosiologi

Emner

Vold   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Ungdom   Aggresjon   Ungdata   Ungdomsundersøkelser   Voldsutøvere   Ungdomstiden

Administrative arbeidsområder

Personvern i forskning   Forskningsetikk   Forskningsinfrastruktur   Statistikk   Analyse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence .
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-0...

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.

Frøyland, Lars Roar; Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior . Vol. 46.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/a...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence .

Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 44.

Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune; Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of Behavioral Addictions . Vol. 3.
http://www.akademiai.com/content/u526021p73464716/...

Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/2486Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig