English version
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Kort om

Lars Roar Frøyland er forsker II ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Han inngår der i Voldsprogrammet, en tiårig forskningssatsing finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Frøyland har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020) med en avhandling om unge voldsutøvere og en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Han arbeider primært med spørsmål rundt vold og overgrep, både i familien og blant jevnaldrende, samt kriminalitet og problematferd blant ungdom. Han har ledet prosjekter om tidstrender i voldserfaringer, konsekvenser av slike erfaringer for voksenlivet, seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier og holdninger til straff i den norske befolkningen. Hans seneste publikasjoner omhandler temaer som digitale seksuelle overgrep, festrelaterte overgrep blant ungdom og trender i problematferd.

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosiologi

Emner

Vold   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Ungdom   Aggresjon   Ungdata   Ungdomsundersøkelser   Voldsutøvere   Ungdomstiden

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Lars Roar; Andersen, Patrick Lie (2022). Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach. Journal of Interpersonal Violence .

Frøyland, Lars Roar (2022). Understanding Societal Trends in Adolescent Violence. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 109.
https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/130288/176...

Frøyland, Lars Roar (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 12. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676...

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/83161

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.
https://hdl.handle.net/10642/7786

Frøyland, Lars Roar; Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior . Vol. 46.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/a...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence .

Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 44.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig