English version
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Kort om

Lars Roar Frøyland er forsker II ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Han arbeider primært med spørsmål rundt vold og overgrep, både i familien og blant jevnaldrende, samt kriminalitet og problematferd blant ungdom. Han har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020) med en avhandling om unge voldsutøvere og en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosiologi

Emner

Vold   Kvantitative forskningsmetoder   Sosial ulikhet   Ungdom   Aggresjon   Ungdata   Ungdomsundersøkelser   Voldsutøvere   Ungdomstiden

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies .

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence .
http://hdl.handle.net/10852/83161

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.

Frøyland, Lars Roar; Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior . Vol. 46.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/a...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence .

Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 44.

Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune; Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of Behavioral Addictions . Vol. 3.
http://www.akademiai.com/content/u526021p73464716/...

Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/2486Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig