English version
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Kort om

Lars Roar Frøyland er forsker II ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Han inngår der i Voldsprogrammet, en tiårig forskningssatsing finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Frøyland har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020) med en avhandling om unge voldsutøvere og en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Han arbeider primært med spørsmål rundt vold og overgrep, både i familien og blant jevnaldrende, samt kriminalitet og problematferd blant ungdom. Han har ledet prosjekter om tidstrender i voldserfaringer, konsekvenser av slike erfaringer for voksenlivet, digitale seksuelle overgrep mot barn og unge og holdninger til straff i den norske befolkningen. Hans seneste publikasjoner omhandler temaer som vold og seksuell helse, digitale seksuelle krenkelser, vold og trakassering i idretten, festrelaterte overgrep blant ungdom og trender i problematferd.

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet ledet datainnsamlingen i UngVold 2023 og vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Psykologi   Sosiologi

Emner

Vold   Kvantitative forskningsmetoder   Seksualitet   Sosial ulikhet   Ungdom   Ungdomsundersøkelser

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Willy ; Frøyland, Lars Roar ; Enstad, Frøydis ; von Soest, Tilmann Martin (2024). Oslo – den delte byen: ungdom, rus og sosioøkonomisk status. Forebygging.no.
https://doi.org/10.21340/pe70-hr10

Frøyland, Lars Roar ; Pedersen, Willy ; Stefansen, Kari ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Sexual and Physical Victimization and Health Correlates Among Norwegian Adolescents. Archives of Sexual Behavior. Vol. 52.
https://doi.org/10.1007/s10508-023-02604-8

Frøyland, Lars Roar ; Stefansen, Kari (2023). Unges utsatthet for digitale seksuelle krenkelser. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.1

Frøyland, Lars Roar ; Stefansen, Kari ; Andersen, Patrick Lie (2023). Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach. Young - Nordic Journal of Youth Research.
https://doi.org/10.1177/11033088231171494

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Frøyland, Lars Roar (2023). Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet. 17 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.2

Frøyland, Lars Roar (2022). Understanding Societal Trends in Adolescent Violence. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 109.
https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.130288

Frøyland, Lars Roar ; Andersen, Patrick Lie (2022). Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach. Journal of Interpersonal Violence.
https://doi.org/10.1177/08862605221130388

Frøyland, Lars Roar (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142.ch12

Frøyland, Lars Roar ; Bakken, Anders ; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence. Vol. 49.
https://doi.org/10.1007/s10964-020-01252-8

Stefansen, Kari ; Frøyland, Lars Roar ; Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1844172

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig