Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen

Forskningsprosjekter

  • Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 34 millioner kroner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aarseth, Helene; Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap. Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin (Red.). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Kapitel 9. s. 191-210. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig