Norwegian version
Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen

Research projects

Scientific publications

Andersen, Lotte Cathrin (2021). Phronetically Guided Use of Knowledge: Interstitial Work at Barnahus and How It Can Inform the Knowledge Debate in Social Work. 16 p. The British Journal of Social Work. Vol. 52.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab081

Andersen, Lotte Cathrin ; Stefansen, Kari (2020). Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Ed.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. p. 67-86. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Lotte Cathrin (2019). Mellomromsarbeid: om barnehusrådgiveres arbeidspraksiser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Ed.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. p. 178-193. Universitetsforlaget.

Aarseth, Helene; Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap. Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin (Ed.). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. p. 191-210. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete