Norwegian version
Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen

Research projects

Scientific publications

Andersen, Lotte Cathrin (2019). Mellomromsarbeid: om barnehusrådgiveres arbeidspraksiser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Ed.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 10. p. 178-193. Universitetsforlaget.

Aarseth, Helene; Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap. Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin (Ed.). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Kapitel 9. p. 191-210. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete