Norwegian version
Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

Administrative field of work

Contract work   Personell administration   Project management   Research communication   Research strategy   Research collaboration   Research quality   Competence development

Research projects

Publications and research

OsloMet publications

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. (2013) NOVA Rapport 5/13.

Ansvarsfordeling til barns beste?. (2011) NOVA Rapport 17/11.

Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2. (2012) NOVA Rapport 9/12.

Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjonsevne. (2008) NOVA Rapport 8/08.

Kunnskap og kontakt. (2011) NOVA Notat 2/11.

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom. (2011) NOVA Notat 8/11.

Kroppen min. (2014) NOVA Rapport 18/14.

Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. (2014) NOVA Rapport 6/14.

Vern av risikoutsatte voksne. (2017) NOVA Rapport 1/17.

Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. (2016) NOVA Rapport 7/16.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete