Norwegian version
Ragnhild Fugletveit

Ragnhild Fugletveit

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social work   Sociology

Subject areas

Digitalization   Arbeidsliv og Rus   Work approach   Work inclusion   Child care

Scientific publications

Sørhaug, Christian; Fugletveit, Ragnhild (2023). The Need for Implementing a Digital Welfare Critique From an Assemblage Analytical Approach. Fugletveit, Ragnhild; Sørhaug, Christian (Ed.). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. p. 11-33. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.196.ch0

Fugletveit, Ragnhild ; Sørhaug, Christian (2023). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. ISBN: 9788202781033. Cappelen Damm Akademisk. PDF 9788202781033

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2023). ‘You Become Very Powerless in This System, the Digital System’ – Becoming a Digital User in the Norwegian Labour and Welfare Administrations. Fugletveit, Ragnhild; Sørhaug, Christian (Ed.). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. p. 159-177. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23065/noasp.196.ch7

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2021). From the desk to the cyborg’s faceless interaction in The Norwegian Labour and Welfare Administration. 15 p. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2021-02-01

Fugletveit, Ragnhild (2021). «… det vanskeligste er jo å finne noe fornuftig å gjøre». - Om betydningen av arbeid og aktivitet for mennesker med ROP-utfordringer. Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann (Ed.). Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. p. 235-257. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.140

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2020). Digitalisering av tjenester - sårbare brukeres erfaringer. Bergum, Svein (Ed.). Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020. Høgskolen i Innlandet.

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 16.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03

Brottveit, Gudrun; Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker". Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Ed.). Sosiologi i sosialfagene. p. 207-219. Universitetsforlaget.

Pettersen, Kaare Torgny; Fugletveit, Ragnhild (2015). "Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 52.
https://doi.org/10.3233/WOR-152125

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njsr.2086

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete