Norwegian version
Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Research projects

Scientific publications

Ellingsen, Dag ; Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-04-05

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag ; Sløk-Andersen, Beate (2020). Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2020-01-02

Bernstrøm, Vilde Hoff ; Alves, Daniele Evelin ; Ellingsen, Dag ; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research. Vol. 19:193.
https://doi.org/10.1186/s12913-019-3993-5

Ellingsen, Dag ; Underthun, Anders ; Wathne, Christin Thea ; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261.issn.1504-7989-2018-01-02

Ellingsen, Dag ; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership. Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (Ed.). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. p. 153-172. ABM-media AS.

Ellingsen, Dag ; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ISBN: 978-82-93298-16-8. 208 p. ABM-media AS.

Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 41.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2017-01-05

Ellingsen, Dag ; Lilleaas, Ulla-Britt; Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/08038740.2016.1236037

Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag (2016). Unregistered residents and registered crime: an estimate for asylum seekers and irregular migrants in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/14043858.2016.1260329

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Ed.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. p. 121-131. Novus Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete