Norwegian version
Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Research projects

Scientific publications

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (2020). Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10852/82035

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Sløk-Andersen, Beate (2020). Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/10852/78514

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership. Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. Chapter 6. p. 153-172. ABM-media AS.

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ISBN: 978-82-93298-16-8. 208 p. ABM-media AS.

Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/60436

Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag (2016). Unregistered residents and registered crime: an estimate for asylum seekers and irregular migrants in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention . Vol. 17.

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt; Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 24.

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. ISBN: 978-82-02-45146-2. 204 p. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete