Norwegian version
Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne

About

Dr. Christin Thea Wathne is a senior researcher and leads the AFI Research Group Work, Management and Mastery (ALM). Wathne obtained a PhD in criminology from the University of Oslo in 2015. She has been working at the Work Research Institute (AFI) from 2001

Academic disciplines: Sociology, Management and leadership

Her interests includes: Policing and society, Leadership, Management, New Public Management, Goal - and Performance Management, Work environment, Working life research, Coping, Public Service Motivation, Organizational learning, Gender, Participation, Restructuring processes, Action research

Research projects

Scientific publications

Wathne, Christin Thea (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. Criminal Justice Ethics . Vol. 39.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press. Sunde, Inger Marie; Sunde, Nina (Ed.). Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Politiskjønnet. p. 83-115. Fagbokforlaget.

Wathne, Christin Thea (2019). Welfare professionals in transformation – the case of police officers in Norway. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Ed.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 13. p. 260-282. Routledge.

Wathne, Christin Thea (2018). Styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Ed.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 5. Gyldendal Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Ed.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Wathne, Christin Thea (2018). Målstyring i politiet. I teori og praksis. ISBN: 9788202572563. 198 p. Cappelen Damm Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Ed.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 17. p. 341-365. Cappelen Damm Akademisk.

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Wathne, Christin Thea (2016). Kvinners plass i politiet i lys av arbeidsmetoder. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 40.

Wathne, Christin Thea (2012). The Norwegian Police Force: a learning organization?. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management . Vol. 35.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete