Norwegian version
Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne

About

Dr. Christin Thea Wathne is a senior researcher and leads the AFI Research Group Work, Management and Mastery (ALM). Wathne obtained a PhD in criminology from the University of Oslo in 2015. She has been working at the Work Research Institute (AFI) from 2001

Academic disciplines: Sociology, Management and leadership

Her interests includes: Policing and society, Leadership, Management, New Public Management, Goal - and Performance Management, Work environment, Working life research, Coping, Public Service Motivation, Organizational learning, Gender, Participation, Restructuring processes, Action research

Research projects

Scientific publications

Wathne, Christin Thea (2021). Kvinners inntog i politiutdanningen i 1958. Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Del 2, Kapittel 9. p. 291-318. Cappelen Damm Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. 15 p. International Journal of Police Science and Management . Vol. 1.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14613...

Wathne, Christin Thea (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. Criminal Justice Ethics . Vol. 39.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press. Sunde, Inger Marie; Sunde, Nina (Ed.). Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Politiskjønnet. p. 83-115. Fagbokforlaget.

Wathne, Christin Thea (2019). Welfare professionals in transformation – the case of police officers in Norway. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Ed.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 13. p. 260-282. Routledge.

Wathne, Christin Thea (2018). Styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Ed.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 5. Gyldendal Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Ed.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Wathne, Christin Thea (2018). Målstyring i politiet. I teori og praksis. ISBN: 9788202572563. 198 p. Cappelen Damm Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Ed.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 17. p. 341-365. Cappelen Damm Akademisk.

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete