Norwegian version
Per Bonde Hansen

Per Bonde Hansen

Research projects

Publications and research

OsloMet publications

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester. (2014) Rapportsamarbeid.

Når unntaket blir en del av regelen. (2015) AFI Rapport 2015:1.

Jeg forener?. (2015) AFI Rapport 2015:7.

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. (2014) AFI Rapport 2014:2.

Medbestemmelsesbarometeret 2019. (2019) Andre Fou-resultater 2019:03.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete