Norwegian version
Cathrine Egeland

Cathrine Egeland

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy

Subject areas

Theory of Science   Feminist theory   Working life research   Academia   Gender equality   Gender and Gender studies   Intersectionality   Working time   Part-Time   Organisation cultur

Research projects

Scientific publications

Egeland, Cathrine ; Vabø, Agnete (2022). Kjønnsbalanse og samarbeid i globaliserte forskergrupper En studie av forskningspraksiser i klimaforskningen. Aarseth, Helene; Owesen, Ingeborg Winderen (Ed.). Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa1608

Egeland, Cathrine ; Ingelsrud, Mari Holm ; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Pedersen, Eirin ; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine (2021). ‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline work. 13 p. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.2016650

Breit, Eric Martin Alexander ; Egeland, Cathrine ; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. 15 p. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12664

Breit, Eric ; Egeland, Cathrine ; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Ed.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls . Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781788112352.00012

Egeland, Cathrine ; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation. Vol. 6.
https://doi.org/10.1080/23299460.2019.1603570

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 9.
https://doi.org/10.18291/njwls.v9i3.116054

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine ; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-04-02

Egeland, Cathrine ; Drange, Ida (2016). Å ta ansvar - deltidsvalgets ideologiske dimensjon. Begrunnelser for deltidsvalg i Norge. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Ed.). Ulik likestilling i arbeidslivet. p. 122-141. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete