Norwegian version
Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Research projects

Scientific publications

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work . Vol. 33.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639...

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). «Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet - en kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter». Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 43.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. Acta Sociologica . Vol. 62.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete