Norwegian version
Anne Leseth

Anne Leseth

Fields of study

Academic disciplines

Other health sciences   Other subjects within education   Social anthropology

Subject areas

Welfare state   Cultural Analysis   Profession   Transcultural psychiatry   Nurse education   Gender and profession   Sport Science   Work inclusion   Qualitative methodology   Nursing education   Ethnicity   Diversity competence

Regions

East Africa   The Nordic Countries

Countries

Norway   Tanzania

Scientific publications

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (2022). Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kritisk juss . Vol. 48.

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. Journal of Applied Youth Studies (JAYS) . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2987404

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi; Leseth, Anne; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 8.

Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). ISBN: 9788202576974. 165 p. Cappelen Damm AS.

Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn (2017). Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2602828

Leseth, Anne (2015). What is culturally informed psychiatry?. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10642/3210

Leseth, Anne (2015). Etnisitet. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Ed.). Inkluderende kroppsøving. Kapittel 4. p. 58-78. Cappelen Damm Akademisk.

Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. ISBN: 9788202378387. 207 p. Cappelen Damm Akademisk.

Leseth, Anne Birgitte (2014). Experiences of moving: A history of women and sport in Tanzania. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 17.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/174304...

Leseth, Anne (2013). Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering. Molander, Anders; Smeby, Jens Christian (Ed.). Profesjonsstudier 2. Kapittel 4. p. 55-66. Universitetsforlaget.

Dahl-Michelsen, Tone; Leseth, Anne Birgitte (2011). Treningskultur og profesjonsidentitet i en norsk fysioterapiutdanning. Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (Ed.). Profesjon, kjønn og etnisitet. kapittel 6. p. 121-138. Cappelen Damm AS.

Leseth, Anne Birgitte (2011). Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet. Sosiologi i dag . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/1069

Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (Ed.). Profesjon, kjønn og etnisitet. Kapittel 1. p. 13-28. Cappelen Damm AS.

Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. ISBN: 978-82-02-34942-4. 258 p. Cappelen Damm Akademisk.

Leseth, Anne Birgitte (2010). Michezo: Dance, Sports and Politics in Tanzania. Anthropological Notebooks . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10642/642

Leseth, Anne (2008). Hvordan kan vi forstå kropp?. Säfvenbom, Reidar; Sookermany, Anders McD (Ed.). Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen. laerebok. p. 37-45. Universitetsforlaget.

Leseth, Anne Birgitte (2006). Kroppen og tiden. Kraggerud, Egil; Welo, Eirik (Ed.). Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium. Kapittel X. p. 186-193.

Leseth, Anne (2004). Idrett, hekseri og det uforutsigbare spillet Sport, witchcraft and the game. ?. Vol. 1.

Leseth, Anne (2004). Kropper i bevegelse som perspektiv i idrettsforskning; metodiske utfordringer Moving bodies as a methodological approach in sport science. ?. Vol. 1.

Leseth, Anne; Dyck, Noel; Archetti, Eduardo P. (2003). Performing politics in Tanzania and Dar-es-Salaam. Sport, Dance and Embodied Identities. laerebok. p. 1-18. Berg Publishers.

Leseth, Anne; Johansen, Elise; Grønseth, Anne Sigfrid (1998). Antropologisk metode:Hva vet vi, hva kan vi og hvordan gjør vi det?. ?.

Leseth, Anne; Lagerløv, Per; Matheson, Ingrid (1998). The doctor-patient relationship and the management of asthma. ?. Vol. Vol.47.

Leseth, Anne; Armstrong, Gary; Giulianotti, Richard (1997). The use of Juju in Fototball:Sport and Witchcraft in Tanzania. Entering the Field. New Perspectives on World Football. faglig_bok_institusjon. p. 159-174. Berg Publishers.

Leseth, Anne; Loland, Sigmund (1997). Vitenskap og virkelighet-noen vitenskapsteoretiske smuler. Kunnskap om idrett. Vol. 1.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete