Norwegian version
Anne Birgitte Leseth

Anne Birgitte Leseth

Fields of study

Academic disciplines

Other health sciences   Other subjects within education   Social anthropology

Subject areas

Welfare state   Cultural Analysis   Profession   Transcultural psychiatry   Nurse education   Gender and profession   Sport Science   Work inclusion   Qualitative methodology   Nursing education   Ethnicity   Diversity competence

Regions

East Africa   The Nordic Countries

Countries

Norway   Tanzania

Scientific publications

Leseth, Anne Birgitte ; Mangset, Marte ; Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Ihlebæk, Hanna Marie (2024). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. ISBN: 978-82-02-79500-9. 255 p. Cappelen Damm Akademisk.

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne Birgitte (2024). Waiting as sociality–relational waithood in Norwegian activation. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2315561

Midtlyng, Grethe ; Leseth, Anne Birgitte (2024). «Men dette vet jo du»: Å forske i egen profesjon. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Ed.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch7

Gjersøe, Heidi Moen ; Jones, Katy; Leseth, Anne ; Scullion, Lisa; Martin, Philip (2023). Refraining from rights and giving in to personalised control: young unemployed peoples’ experiences and perceptions of public and third sector support in the UK and Norway. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2212875

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2022). Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken: Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kritisk juss. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/kj.48.1.7

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. 14 p. Journal of Applied Youth Studies (JAYS). Vol. 4.
https://doi.org/10.1007/s43151-021-00031-x

Leseth, Anne ; Vilhena, Susana ; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-02-04

Gjersøe, Heidi Moen ; Leseth, Anne ; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration. Vol. 54.
https://doi.org/10.1111/spol.12567

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi ; Leseth, Anne ; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. 15 p. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-04-02

Leseth, Anne ; Tellmann, Silje Maria (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). ISBN: 9788202576974. 165 p. Cappelen Damm AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete