Norwegian version
Marit Nygård Halvorsen

Marit Nygård Halvorsen

Publications and research

Dissemination

Halvorsen, Marit Nygård (2024). Investigating Midwives' Approaches in Thematizing Violence in Antenatal Care. OCHER. UiO/Ahus.

Halvorsen, Marit Nygård (2022). Hvorfor ler vi "Hos Peder" - En samtaleanalytisk studie av latter i terapisamtaler. 55 p. Universitetet i Oslo.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete