English version
Marit Nygård Halvorsen

Marit Nygård Halvorsen

Kort om

Jeg er utdannet lektor i nordisk, religion og psykologi ved Universitetet i Oslo der jeg tok mastergraden min i tekst og kommunikasjon (2022). Her undersøkte jeg hvordan latter i terapisamtaler kan påvirke både relasjonen og det terapeutiske arbeidet mellom pasient og terapeut, gjennom samtaleanalyse som metodologisk og teoretisk rammeverk. Generelt sett interesserer jeg meg for all språklig og ikke-språklig kommunikasjon mellom mennesker, språklige mønstre og regler og hvordan kunnskap om dette kan anvendes i praksis. På et spesifikt plan, er jeg interessert i profejonell kommunikasjon, og hvordan rammer, mønstre og roller kan avdekkes gjennom nær analyse av samtaler.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Halvorsen, Marit Nygård (2022). Hvorfor ler vi "Hos Peder" - En samtaleanalytisk studie av latter i terapisamtaler. 55 s. Universitetet i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig