«Den vanskelige samtalen» - en samtaleanalytisk studie av jordmødre og gravide

I mitt ph.d.-prosjekt undersøker jeg hvordan jordmødre og gravide kvinner kommuniserer om vanskelige temaer i den norske svangerskapsomsorgen.

Det første møtet mellom jordmor og gravid kan være utfordrende, ettersom retningslinjer fra Helsedirektoratet anbefaler at det allerede på første konsultasjon stilles spørsmål om de gravides fysiske og psykiske helse, alkoholbruk- og misbruk og tidligere erfaringer med ulik form for vold og overgrep.

Disse spørsmålene kan bidra til at jordmor får viktig informasjon om den kommende morens helse, og dermed også barnets.

Prosjektet ønsker å avdekke hvordan jordmødre introduserer slike tema, og hvordan dette igjen kan påvirke den gravides mulighet og villighet til å svare.

Prosjektet bruker etnometodologisk samtaleanalyse (CA) som sitt teoretiske og metodologiske rammeverk. Gjennom detaljert analyse av videoopptak fra samtaler mellom jordmødre og gravides første konsultasjoner, ønsker jeg å avdekke mønstre for samtaler om vanskelige tema.

Hovedveileder er Hege Hermansen, OsloMet.

Anne Marie Landmark og Mirjam Lukasse fra Universitetet i Sørøst-Norge er biveiledere.

Kontakt

Laster inn ...