Norwegian version
Heidi Moen Gjersøe

Heidi Moen Gjersøe

Fields of study

Academic disciplines

Social work   Sociology

Subject areas

Social Politics   Qualitative methodologies   Norwegian Labour and Welfare Offices   Welfare policy   The Norwegian employment and welfare reform   Autonomy and discretion   Social security   Activation policies   Reception

Countries

Norway

Scientific publications

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration. Vol. 54.

Gjersøe, Heidi Moen (2019). Profesjoner. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Ed.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel 2 Profesjoner. p. 41-61. Gyldendal Akademisk.

Gjersøe, Heidi Moen (2016). Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2476733

Gjersøe, Heidi Moen (2016). Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/3190

Gjersøe, Heidi Moen (2015). Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway. Journal of Social Policy . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/4070

Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (2012). Kontraktsfestet velferd. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Ed.). Makt på nye måter. Kapittel 5. Universitetsforlaget.

Gjersøe, Heidi Moen (2008). To brukerperspektiv på lange stønadsforløp. Rytter, Kirsten (Ed.). Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kapittel 9. Kommuneforlaget AS.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete