Norwegian version
Kamilla Brandal

Kamilla Brandal

About

I work with communication at the Faculty of social sciences and Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Administrative field of work

Research communication   Social media   Graphic services   Student recruitment   Student information   Internal communication   Web publishing   Marketing   Photography

Publications and research

Dissemination

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete