Norwegian version
Kamilla Brandal

Kamilla Brandal

About

I work with communication at the Faculty of social sciences and Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Administrative field of work

Research communication   Social media   Graphic services   Student recruitment   Student information   Internal communication   Web publishing   Marketing   Photography

Publications and research

Dissemination

Brandal, Kamilla ; Sadeghi, Talieh ; Høydal, Øyunn Syrstad (2024). Nesten ni av ti rusavhengige har ikke jobb. Hva kan vi gjøre for å få flere i arbeid?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Brandal, Kamilla ; Sundet, Vilde Schanke (2024). Mediehusene kjemper om å nå de unge. Her er de tre mest brukte strategiene.
https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-media-medi

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Larsen, Håkon ; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheterThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete