English version
Kamilla Brandal

Kamilla Brandal

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Jeg jobber med blant annet:

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Brandal, Kamilla ; Sadeghi, Talieh ; Høydal, Øyunn Syrstad (2024). Nesten ni av ti rusavhengige har ikke jobb. Hva kan vi gjøre for å få flere i arbeid?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Brandal, Kamilla ; Sundet, Vilde Schanke (2024). Mediehusene kjemper om å nå de unge. Her er de tre mest brukte strategiene.
https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-media-medi

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Larsen, Håkon ; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheterPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig