English version
Vilde Schanke Sundet

Vilde Schanke Sundet

Kort om

Vilde Schanke Sundet er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Hun forsker på endringer i mediebransjen, mediepolitikk og publikum/fans, og hun er en ekspert på TV. 

Sundet har deltatt i flere større forskningsprosjekter, og er nå prosjektleder for 'GLOBAL NATIVES? Serving young audiences on global media platforms' (Norges forskningsråd, 2021-2025) ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Prosjektet studerer ungdoms bruk av underholdningsmedier og hva medieprodusenter og mediepolitiske aktører gjør for å (for-)bli relevante for en ny mediegenerasjon. 

Sundet har publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er forfatter av boka 'Television Drama in the Age of Streaming' (2021) og medforfatter av boka 'TV - en innføring' (2010). 

Fra 2010-2014 jobbet Sundet som sekretær i Mediestøtteutvalget og som rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementet. Sundet er i dag nestleder av Kringkastingsrådet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Emner

Mediepolitikk og medieregulering   Nye medier   Fjernsyn   Medievitenskap   Medieøkonomi   Medieproduksjon   Digitalisering   Sosiale medier   Medieinnovasjon   Medieindustri   Strømming

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke (2024). Theories of the Policy Process. Puppis, Manuel; Mansell, Robin; Van den Bulck, Hlilde (Red.). Handbook of Media and Communication Governance. s. 100-110. Edward Elgar Publishing.

Sundet, Vilde Schanke (2023). Public service youth content on social media platforms: Reaching youth through YouTube. Jensen, Pia Majbritt; Redvall, Eva Novrup; Christensen, Christa Lykke (Red.). Audiovisual Content for Children and Adolescents in Scandinavia: Production, Distribution, and Reception in a Multiplatform Era. s. 79-98. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855817-5

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke (2022). Globalt innfødte som en tapt generasjon? En konseptualisering av unge som en mediegenerasjon. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.1.1

Sundet, Vilde Schanke ; Lüders, Marika (2022). “Young people are on YouTube”: industry notions on streaming and youth as a new media generation. 18 s. Journal of Media Business Studies.
https://doi.org/10.1080/16522354.2022.2125262

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448211029662

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke (2021). Conceptualizing the Experiential Affordances of Watching Online TV. 16 s. Television & New Media.
https://doi.org/10.1177/15274764211010943

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0011

Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur. Vol. 37.
https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.122425

Sundet, Vilde Schanke (2021). Television Drama in the Age of Streaming: Transnational Strategies and Digital Production Cultures at the NRK. ISBN: 978-3-030-66417-6. 147 s. Palgrave Pivot.
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030664176

Sundet, Vilde Schanke (2021). ‘Youthification’ of drama through real-time storytelling: A production study of blank and the legacy of SKAM. Critical Studies in Television. Vol. 16.
https://doi.org/10.1177/17496020211005311

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig