English version
Terje Colbjørnsen

Terje Colbjørnsen

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Colbjørnsen, Terje (2024). Joe Rogan v. Spotify: Platformization and worlds colliding. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.
https://doi.org/10.1177/13548565241253909

Colbjørnsen, Terje ; Larsen, Håkon ; Tallerås, Kim ; Liguzinski, Maciej (2024). Extending the media welfare state: The role of libraries in the Nordic countries. Jakobsson, Peter; Lindell, Johan; Stiernstedt, Fredrik (Red.). The Future of the Nordic Media Model: A digital media welfare state?. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855893-14

Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim ; Steiner, Ann (2023). Talking About Audio: Analysing Book Industry Trade Talk on Audiobooks and Streaming in Sweden and Norway. 16 s. Publishing research quarterly. Vol. 39.
https://doi.org/10.1007/s12109-023-09941-5

Roued-Cunliffe, Henriette; Valtýsson, Bjarki; Colbjørnsen, Terje (2022). Digital communication in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Colbjørnsen, Terje ; Brenna, Brita; Edquist, Samuel (2022). Curating collections in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Larsen, Håkon ; Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.4

Colbjørnsen, Terje ; Hui, Alan; Solstad, Benedikte (2021). What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming media services. 22 s. Journal of Media Business Studies.
https://doi.org/10.1080/16522354.2021.1949568

Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur. Vol. 37.
https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.122425

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0011

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig