English version
Terje Colbjørnsen

Terje Colbjørnsen

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim ; Steiner, Ann (2023). Talking About Audio: Analysing Book Industry Trade Talk on Audiobooks and Streaming in Sweden and Norway. 16 s. Publishing research quarterly. Vol. 39.
https://doi.org/10.1007/s12109-023-09941-5

Roued-Cunliffe, Henriette; Valtýsson, Bjarki; Colbjørnsen, Terje (2022). Digital communication in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Colbjørnsen, Terje ; Brenna, Brita; Edquist, Samuel (2022). Curating collections in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Larsen, Håkon ; Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.4

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Colbjørnsen, Terje ; Hui, Alan; Solstad, Benedikte (2021). What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming media services. 22 s. Journal of Media Business Studies.
https://doi.org/10.1080/16522354.2021.1949568

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0011

Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur. Vol. 37.
https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.122425

Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim ; Øfsti, Olav Marius (2020). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications. International Journal of Cultural Policy.
https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1860030

Spilker, Hendrik Storstein; Colbjørnsen, Terje (2020). The dimensions of streaming: toward a typology of an evolving concept. 16 s. Media, Culture and Society. Vol. 42.
https://doi.org/10.1177/0163443720904587

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig