English version
Terje Colbjørnsen

Terje Colbjørnsen

Vitenskapelige publikasjoner

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Øfsti, Marius (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://www.idunn.no/nmt/2019/01/relativ_tilgjenge...

Pettersen, Cathrine T.; Colbjørnsen, Terje (2019). Omnichannel and Digital-Only: Analyzing Digital Bookselling Operations in Four Norwegian Bookstores. Publishing research quarterly. Vol. 35.

Colbjørnsen, Terje (2018). My Algorithm: User Perceptions of Algorithmic Recommendations in Cultural Contexts. Guzman, Andrea (Red.). Human-Machine Communication: Rethinking Communication, Technology, and Ourselves. Chapter 8. Peter Lang Publishing Group.

Colbjørnsen, Terje (2018). Algoritmens ansikt: Brukeropplevelser av kvalitet og relevans i algoritmiske anbefalinger på kulturfeltet. Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik (Red.). Kvalitetsforhandlinger. kap. 17. s. 465-486. Fagbokforlaget.
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/kvalit...

Colbjørnsen, Terje (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek: Om politiske føringer og gnisninger mellom kommersiell bokbransje og bibliotek i en digital tid. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. kap. 2. s. 23-49. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58821

Colbjørnsen, Terje (2017). Debating freedom of expression in Norwegian media: Critical moments, positions and arguments. Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Chapter 6.. s. 165-194. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/56820

Colbjørnsen, Terje (2016). Kritiske øyeblikk i norsk ytringsfrihetsdebatt : en analyse av forekomster av omtaler av ytringsfrihet og pressefrihet i norske aviser 1993-015. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Colbjørnsen, Terje (2015). The accidental avant-garde: Audiobook technologies and publishing strategies from cassette tapes to online streaming services. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook . Vol. 13.

Colbjørnsen, Terje (2015). Store og små aktørers tilnærming til digitalisering i den norske bokbransjen. Praktisk økonomi & finans . Vol. 14.

Colbjørnsen, Terje (2015). Digital divergence: analysing strategy, interpretation and controversy in the case of the introduction of an ebook reader technology. Information, Communication & Society . Vol. 18.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig