English version
Kim Tallerås

Kim Tallerås

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bibliometri   Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Informasjonspolitikk   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Metadata   Kildekritikk   Kunnskapsorganisasjon   Digital humaniora   Digital tilgjengelighet   Kulturpolitikk

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4

Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/10037/23173

Tallerås, Kim; Skold, Olle (2020). What they talk about when they talk about the need for critical evaluation of information sources: An analysis of norwegian and swedish news articles mentioning `source criticism?. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 12051 LNCS.

Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim; Øfsti, Olav Marius (2020). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications. International Journal of Cultural Policy .

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Preminger, Michael; Rype, Ingebjørg; Ådland, Marit Kristine; Massey, David; Tallerås, Kim (2020). The Public Library Metadata Landscape, the Case of Norway 2017–2018. Cataloging & Classification Quarterly .

Aalberg, Trond; Tallerås, Kim; Massey, David (2019). The impact of new bibliographic models on the search experience. Information research . Vol. 24.
http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis191...

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Øfsti, Marius (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2651270

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tallerås, Kim; Dahl, Jørn Helge B.; Pharo, Nils (2018). User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe. Journal of Documentation . Vol. 74.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig