English version
Kim Tallerås

Kim Tallerås

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bibliometri   Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Informasjonspolitikk   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Semantisk web   Metadata   Kunnskapsorganisasjon   Digital humaniora   Lenkede data   Digital tilgjengelighet   Kildekritikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Preminger, Michael; Rype, Ingebjørg; Ådland, Marit Kristine; Massey, David; Tallerås, Kim (2020). The Public Library Metadata Landscape, the Case of Norway 2017–2018. Cataloging & Classification Quarterly .

Aalberg, Trond; Tallerås, Kim; Massey, David (2019). The impact of new bibliographic models on the search experience. Information research . Vol. 24.
http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis191...

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Øfsti, Marius (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://hdl.handle.net/11250/2651270

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tallerås, Kim; Dahl, Jørn Helge B.; Pharo, Nils (2018). User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe. Journal of Documentation . Vol. 74.

Tallerås, Kim (2017). Quality of Linked Bibliographic Data: The Models, Vocabularies, and Links of Data Sets Published by Four National Libraries. Journal of Library Metadata . Vol. 17.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/193863...

Tallerås, Kim; Pharo, Nils (2017). Mediation machines: how principles from traditional knowledge organization have evolved into digital mediation systems. Information research . Vol. 22.
http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis165...

Pharo, Nils; Tallerås, Kim (2015). Formidlingsmaskiner: fra analog kunnskapsorganisasjon til digitale anbefalinger. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 9. s. 189-211. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2911

Tallerås, Kim; Massey, David; Husevåg, Anne-Stine Ruud; Preminger, Michael; Pharo, Nils (2014). Evaluating (linked) metadata transformations across cultural heritage domains. Communications in Computer and Information Science .
http://hdl.handle.net/10642/2341

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig