English version
Idunn Bøyum

Idunn Bøyum

Kort om

Eg har arbeidd som bibliotekar i 25 år før eg begynte på OsloMet - storbyuniversitetet. I løpet av åra var eg innom ulike fag- og forskingsbibliotek og arbeidde først og fremst med leiing, bibliotekutvikling, undervisning og rettleiing.

No underviser eg i bibliotekutvikling (leiing, marknadsføring mm), bibliotekarens rolle i læringsprosessar og har ansvar for førsteklassepraksis.

Forskningsarbeid er i stor grad knytt til informasjonspraksis og bibliotekets rettleiingsteneste. Eg er oppteken av å utvikle praksisfeltet gjennom styrka utøvakunnskap og handlingskompetanse. Difor vel eg å halde seminarar for bibliotekarar, presentasjonar på praksisfeltets konferansar og kunnskapsformidling i fagtidsskrift..

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Samfunnsvitenskap

Emner

Informasjonskompetanse   Informasjonspraksiser   Informasjonsatferd   Fag- og forskningsbibliotek   Referansetjenester

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina (2017). «Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. 6. s. 121-146. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58823

Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn; Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians' competencies in emerging settings of higher education. Proceedings of the ASIST Annual Meeting . Vol. 52.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2857149

Bøyum, Idunn; Dahl, Tor Arne; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Bøyum, Idunn; Aabø, Svanhild (2015). The information practices of business PhD students. New Library World . Vol. 116.
http://hdl.handle.net/10642/2902Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig