English version
Idunn Bøyum

Idunn Bøyum

Kort om

Eg har arbeidd som bibliotekar i 25 år før eg begynte på OsloMet - storbyuniversitetet. I løpet av åra var eg innom ulike fag- og forskingsbibliotek og arbeidde først og fremst med leiing, bibliotekutvikling, undervisning og rettleiing. For tida underviser eg i BIB3500 Organisasjonsutvikling, leiing og marknadsføring og BIB1530 Formidling og læring. Eg rettleier både bachelor- og masteroppgåver. Forskningsarbeid er i stor grad knytt til informasjonspraksis,  bibliotekets rettleiingsteneste, infromasjonskompetanse og tema knytt til skulebibliotek. Eg er oppteken av å utvikle praksisfeltet gjennom styrka utøvakunnskap og handlingskompetanse. Difor vel eg å halde seminarar for bibliotekarar, presentasjonar på praksisfeltets konferansar og kunnskapsformidling i fagtidsskrift. Frå 2023 sit eg som varamedlem til styret for UB Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Samfunnsvitenskap

Emner

Informasjonskompetanse   Informasjonspraksiser   Informasjonsatferd   Fag- og forskningsbibliotek   Referansetjenester   Veiledning

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bøyum, Idunn (2023). Samarbeid mellom skolebibliotekar og lærer: formelt eller uformelt?. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 99-125. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn (2023). Finne, bruke og vurdere informasjon til skolearbeidet. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 287-315. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn (2023). Which Formal and Informal Structures Constrain and Enable Collaboration Between School Librarians and Teachers?. IASL Conference Proceedings. https://doi.org/10.29173/iasl8772

Bøyum, Idunn ; Tveit, Åse Kristine (2023). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. 343 s. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina ; Pharo, Nils (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference Services Review. Vol. 49.
https://doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina (2020). Bibliotekaren som rettleiar: Kompetanseutvikling og erfaringsdeling i eit akademisk bibliotek. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 121-143. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn ; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina (2017). «Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. s. 121-146. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://press.nordicopenaccess.no/

Bøyum, Idunn ; Dahl, Tor Arne ; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians' competencies in emerging settings of higher education. 4 s. Proceedings of the ASIST Annual Meeting. Vol. 52.
https://doi.org/10.1002/pra2.2015.145052010079

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig