Norwegian version
Idunn Bøyum

Idunn Bøyum

Fields of study

Academic disciplines

Library and information science   Social sciences

Subject areas

Information competency   Information management   Information behavior   Academic and research library   Reference services   Guidance

Research projects

Scientific publications

Bøyum, Idunn (2023). Finne, bruke og vurdere informasjon til skolearbeidet. Tveit, Åse Kristine; Bøyum, Idunn (Ed.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. 14. p. 287-315. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn (2023). Samarbeid mellom skolebibliotekar og lærer: formelt eller uformelt?. Tveit, Åse Kristine; Bøyum, Idunn (Ed.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. 5. p. 99-125. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine; Bøyum, Idunn (2023). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. 343 p. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/10037/23173

Bøyum, Idunn; Byström, Katriina; Pharo, Nils (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference Services Review . Vol. 49.

Bøyum, Idunn; Byström, Katriina (2020). Bibliotekaren som rettleiar: Kompetanseutvikling og erfaringsdeling i eit akademisk bibliotek. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 8. p. 121-143. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina (2017). «Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Ed.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. 6. p. 121-146. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58823

Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn; Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians' competencies in emerging settings of higher education. Proceedings of the ASIST Annual Meeting . Vol. 52.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2857149

Bøyum, Idunn; Dahl, Tor Arne; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Ed.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. p. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Bøyum, Idunn; Aabø, Svanhild (2015). The information practices of business PhD students. New Library World . Vol. 116.
http://hdl.handle.net/10642/2902These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete