Norwegian version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

About

Born 1963. Bachelor in Library science, Oslo 1987. Master in comparative literature, University of Bergen, 1992. PhD in Library and Information Science, OsloMet, 2016 Started working at Oslo and Akershus University College (now Oslo Metropolitan University) in 1996. For seven years, I worked as a librarian, mainly in public libraries in Norway. My fields of teaching and research at the college are mediation of literature, children's literature and media and children's libraries.

Fields of study

Academic disciplines

Library and information science   Literature

Scientific publications

Tveit, Åse Kristine ; Johnston, Jamie (2023). Talking about picturebooks in libraries’ language cafes. Journal of Librarianship and Information Science.
https://doi.org/10.1177/09610006231173681

Bøyum, Idunn ; Tveit, Åse Kristine (2023). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. 343 p. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine ; Frisvold, Øivind (2023). Skolebibliotek eller barnebibliotek: En historie om å falle mellom to lover og to profesjoner. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. p. 13-38. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Tveit, Åse Kristine (2023). Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage. Vol. 38.

Olsen, Heidi Kristin ; Tveit, Åse Kristine (2023). Intensiv lesing på videregående skole. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. p. 255-274. ABM-media AS.

Kaasa, Janicke S. ; Tveit, Åse Kristine (2022). Teenagers in the library: participatory mediation practices. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2217

Tveit, Åse Kristine (2022). Barnekulturpolitikk i Norge: Stortingsmelding nr. 18 Oppleve, skape dele: Om kultur for, med og av barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.3.3

Tveit, Åse Kristine ; Naper, Cecilie (2022). "Fornuft og følelser": Høytlesning og diskusjon på innsida og utsida av murene. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Ed.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. p. 311-338. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 p. New Review of Children's Literature and Librarianship.
https://doi.org/10.1080/13614541.2021.1882244

Tveit, Åse Kristine (2021). Challenging picturebooks in the school library An untapped resource?. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Ed.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. p. 183-202. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete