Norwegian version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

About

Born 1963. Bachelor in Library science, Oslo 1987. Master in comparative literature, University of Bergen, 1992. PhD in Library and Information Science, OsloMet, 2016 Started working at Oslo and Akershus University College (now Oslo Metropolitan University) in 1996. For seven years, I worked as a librarian, mainly in public libraries in Norway. My fields of teaching and research at the college are mediation of literature, children's literature and media and children's libraries.

Fields of study

Academic disciplines

Library and information science   Literature

Scientific publications

Tveit, Åse Kristine; Naper, Cecilie (2022). "Fornuft og følelser": Høytlesning og diskusjon på innsida og utsida av murene. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Ed.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. Del IV. Kapittel 2. p. 311-338. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine (2022). Barnekulturpolitikk i Norge: Stortingsmelding nr. 18 Oppleve, skape dele: Om kultur for, med og av barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.3.3

Kaasa, Janicke S.; Tveit, Åse Kristine (2022). Teenagers in the library: participatory mediation practices. Information research . Vol. 27.

Tveit, Åse Kristine (2021). Challenging picturebooks in the school library An untapped resource?. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Ed.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. 9. p. 183-202. Routledge.

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 p. New Review of Children's Literature and Librarianship .

Tveit, Åse Kristine (2020). "...da barnene ville ha dem": Hanna Wiig og det nye barnebiblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 10. p. 161-184. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 p. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Tveit, Åse Kristine; Byström, Katriina (2019). Translation in transit: what changes does digital information bring into translation work?. Information research . Vol. 24.
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1830....

Tveit, Åse Kristine (2019). Fristed og forvandlingsrom: Folkebiblioteket som formidlingsarena. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Ed.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Kapittel 1. p. 32-49. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Biblioteket i litteraturen. 1. p. 19-38. Pax Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete