Norwegian version
Cecilie Naper

Cecilie Naper

Fields of study

Subject areas

Sociology of literature   Policy of literature   Popular Culture

Scientific publications

Tveit, Åse Kristine; Naper, Cecilie (2022). "Fornuft og følelser": Høytlesning og diskusjon på innsida og utsida av murene. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Ed.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. Del IV. Kapittel 2. p. 311-338. ABM-media AS.

Naper, Cecilie (2020). ..."for alle som bor i landet". Litteratur og lesing i kvinnefengsel. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 4. p. 47-67. ABM-media AS.

Naper, Cecilie (2016). Experiencing the Social Melodrama in the Twenty-First Century: Approaches of Amateur and Professional Criticism. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Ed.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. Part 3: Politics. p. 317-331. Wilfrid Laurier University Press.

Naper, Cecilie (2013). "Hunting high and low". Amatøranmeldere og profesjonelle kritikere om fascinasjon og kvalitiet. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Ed.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del III. Kap. 3. Resepsjon og leserstudier. p. 270-305. Universitetsforlaget.

Naper, Cecilie (2011). «Gjør døren høy, gjør porten vid». Folkebibliotekaren og formidlingen. Audunson, Ragnar Andreas (Ed.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kapittel. p. 205-222. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1060

Naper, Cecilie (2010). Fra mangfold til enfold. Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring. Mangset, Per (Ed.). KulturRikets tilstand 2009. 2. p. 17-28.

Naper, Cecilie (2009). Kampen om Sigrid Undset. Eller hvem har rett til å tale når estetiske dommer skal felles?. Norsk Litterær Årbok .

Naper, Cecilie (2009). Fra mangfold til enfold. Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 26.

Naper, Cecilie (2007). Kvinner, lesning og fascinasjon. ISBN: 978-82-530-3004-3. 337 p. Pax Forlag.

Tveit, Åse Kristine; Naper, Cecilie (2006). Den uendelige historien. Tveit, Åse Kristine (Ed.). Velge og vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek. art.nr 4.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete