English version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963.
Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987.
Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992.
PhD fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet, 2016
Ansatt ved HIOA, seinere OsloMet fra november 1996.

Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek. Mine fagfelt ved HIOA er litteraturformidling, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Tveit, Åse Kristine; Byström, Katriina (2019). Translation in transit: what changes does digital information bring into translation work?. Information research . Vol. 24.
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1830....

Tveit, Åse Kristine (2019). Fristed og forvandlingsrom: Folkebiblioteket som formidlingsarena. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Kapittel 1. s. 32-49. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Tveit, Åse Kristine (2019). Matildas magiske metode: Om å lese seg til et liv. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 8. s. 221-244. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Biblioteket i litteraturen. ISBN: 9788253040912. 420 s. Pax Forlag.

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tveit, Åse Kristine (2017). A Celebration of Diversity: LIS Research in the Nordic Countries as Shown by PhD Dissertations 2005–2014. Journal of Education For Library and Information Science . Vol. 58.

Tveit, Åse Kristine (2015). Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 2. s. 38-55. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2903

Tveit, Åse Kristine; Mangen, Anne (2014). A Joker in the class: Teenage readers’ attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10642/2482

Tveit, Åse Kristine (2013). Tarzan eller Frøken Tankeløs? En undersøkelse av Oslobarns litteraturpreferanser i 1930-årene. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del III, kapittel 2. Resepsjon og leserstudier.. s. 246-269. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig