English version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963.
Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987.
Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992.
PhD fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet, 2016
Ansatt ved HIOA, seinere OsloMet fra november 1996.

Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek, og har også arbeidet som litteraturkritiker og vært prosjektleder for litteraturfestivalen Kapittel. Mine fagfelt ved OsloMet er litteraturformidling, kvalitaiv metode, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Tveit, Åse Kristine (2021). Challenging picturebooks in the school library An untapped resource?. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. 9. s. 183-202. Routledge.

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 s. New Review of Children's Literature and Librarianship .

Tveit, Åse Kristine (2020). "...da barnene ville ha dem": Hanna Wiig og det nye barnebiblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 10. s. 161-184. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Tveit, Åse Kristine; Byström, Katriina (2019). Translation in transit: what changes does digital information bring into translation work?. Information research . Vol. 24.
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1830....

Tveit, Åse Kristine (2019). Fristed og forvandlingsrom: Folkebiblioteket som formidlingsarena. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Kapittel 1. s. 32-49. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Tveit, Åse Kristine (2019). Matildas magiske metode: Om å lese seg til et liv. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 8. s. 221-244. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Biblioteket i litteraturen. ISBN: 9788253040912. 420 s. Pax Forlag.

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tveit, Åse Kristine (2017). A Celebration of Diversity: LIS Research in the Nordic Countries as Shown by PhD Dissertations 2005–2014. Journal of Education For Library and Information Science . Vol. 58.

Tveit, Åse Kristine (2015). Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 2. s. 38-55. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2903

Tveit, Åse Kristine; Mangen, Anne (2014). A Joker in the class: Teenage readers’ attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10642/2482

Tveit, Åse Kristine (2013). Tarzan eller Frøken Tankeløs? En undersøkelse av Oslobarns litteraturpreferanser i 1930-årene. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del III, kapittel 2. Resepsjon og leserstudier.. s. 246-269. Universitetsforlaget.

Tveit, Åse Kristine (2013). Barndommens forsvarere: Ulike barndomssyn i bibliotekfaglig diskurs. Frenander, Anders; Nilsson, Kersti (Red.). Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. Kapittel 4. s. 46-66.

Tveit, Åse Kristine (2012). Å lese for å fortelle: Performativ litteraturformidling. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 1.
http://www.ntik.dk/2012/nr3/tveit.pdf

Tveit, Åse Kristine (2012). Reading Habits and Library Use Among Young Adults. New Review of Children's Literature and Librarianship . Vol. 18.

Tveit, Åse Kristine (2011). Chesirekatten som flyttet til Mandal: Norske oversettelser av Alice's Adventures in Wonderland. Ljung, Per Erik (Red.). Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010. Artikkel. s. 279-286.

Tveit, Åse Kristine (2011). Arven fra Amerika. Utdanning av norske barnebibliotekarer 1940-2010. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kapittel. s. 91-111. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1063

Tveit, Åse Kristine; Oterholm, Knut (2010). Verdier i bevegelse: litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen. Dansk biblioteksforskning . Vol. 6.

Tveit, Åse Kristine (2006). Words on the run: Promoting literature in Norwegian libraries. Larsen, Jonna Holmgaard (Red.). Nordic public libraries in the knowledge society. Kap. 1.7. s. 30-31.

Tveit, Åse Kristine; Naper, Cecilie (2006). Den uendelige historien. Tveit, Åse Kristine (Red.). Velge og vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek. art.nr 4.

Tveit, Åse Kristine (2004). Gjenkjennelse og gjengangere. Kjersti Scheens Engel uten vinger. Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (Red.). Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Artikkel. s. 180-192. Fagbokforlaget.

Tveit, Åse Kristine (2001). En trampoline for fantasien: Om Vår gamle gudelære. Møte mellom ord og bilde. Ein antologi om bildebøker. Artikkel. s. 101-119.

Tveit, Åse Kristine (2000). Sannheten om livet: Biografien og leserne. Norsk tidsskrift for bibliotekforskning . Vol. 5.

Tveit, Åse Kristine (1998). Formel eller frigjøring? En presentasjon av Kjersti Scheens ungdomsromaner. Norsklæreren .

Tveit, Åse Kristine (1996). Forundring fryder: Et blikk på Jostein Gaarders forfatterskap. Norsklæreren .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig