English version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963. Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987. Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992. PhD fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet, 2016 Ansatt ved HIOA, seinere OsloMet fra november 1996. Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek, og har også arbeidet som litteraturkritiker og vært prosjektleder for litteraturfestivalen Kapittel. Mine fagfelt ved OsloMet er litteraturformidling, kvalitativ metode, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Tveit, Åse Kristine; Naper, Cecilie (2022). "Fornuft og følelser": Høytlesning og diskusjon på innsida og utsida av murene. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Red.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. Del IV. Kapittel 2. s. 311-338. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine (2022). Barnekulturpolitikk i Norge: Stortingsmelding nr. 18 Oppleve, skape dele: Om kultur for, med og av barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.3.3

Kaasa, Janicke S.; Tveit, Åse Kristine (2022). Teenagers in the library: participatory mediation practices. Information research . Vol. 27.

Tveit, Åse Kristine (2021). Challenging picturebooks in the school library An untapped resource?. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. 9. s. 183-202. Routledge.

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 s. New Review of Children's Literature and Librarianship .

Tveit, Åse Kristine (2020). "...da barnene ville ha dem": Hanna Wiig og det nye barnebiblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 10. s. 161-184. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Tveit, Åse Kristine; Byström, Katriina (2019). Translation in transit: what changes does digital information bring into translation work?. Information research . Vol. 24.
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1830....

Tveit, Åse Kristine (2019). Fristed og forvandlingsrom: Folkebiblioteket som formidlingsarena. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Kapittel 1. s. 32-49. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig