English version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963. Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987. Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992. PhD fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet, 2016 Ansatt ved HIOA, seinere OsloMet fra november 1996. Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek, og har også arbeidet som litteraturkritiker og vært prosjektleder for litteraturfestivalen Kapittel. Mine fagfelt ved OsloMet er litteraturformidling, kvalitativ metode, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Heidi Kristin ; Tveit, Åse Kristine (2023). Intensiv lesing på videregående skole. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 255-274. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine ; Frisvold, Øivind (2023). Skolebibliotek eller barnebibliotek: En historie om å falle mellom to lover og to profesjoner. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 13-38. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn ; Tveit, Åse Kristine (2023). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. 343 s. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine ; Johnston, Jamie (2023). Talking about picturebooks in libraries’ language cafes. Journal of Librarianship and Information Science.
https://doi.org/10.1177/09610006231173681

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Tveit, Åse Kristine (2023). Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage. Vol. 38.

Kaasa, Janicke S. ; Tveit, Åse Kristine (2022). Teenagers in the library: participatory mediation practices. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2217

Tveit, Åse Kristine (2022). Barnekulturpolitikk i Norge: Stortingsmelding nr. 18 Oppleve, skape dele: Om kultur for, med og av barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.3.3

Tveit, Åse Kristine ; Naper, Cecilie (2022). "Fornuft og følelser": Høytlesning og diskusjon på innsida og utsida av murene. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Red.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. s. 311-338. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 s. New Review of Children's Literature and Librarianship.
https://doi.org/10.1080/13614541.2021.1882244

Tveit, Åse Kristine (2021). Challenging picturebooks in the school library An untapped resource?. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 183-202. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig