English version
Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963.
Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987.
Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992.
PhD fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet, 2016
Ansatt ved HIOA, seinere OsloMet fra november 1996.

Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek, og har også arbeidet som litteraturkritiker og vært prosjektleder for litteraturfestivalen Kapittel. Mine fagfelt ved OsloMet er litteraturformidling, kvalitaiv metode, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Tveit, Åse Kristine (2021). Making Sense of Matilda: Interpreting Literature through Information Behavior Theory. 11 s. New Review of Children's Literature and Librarianship .

Tveit, Åse Kristine (2020). "...da barnene ville ha dem": Hanna Wiig og det nye barnebiblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 10. s. 161-184. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Tveit, Åse Kristine; Byström, Katriina (2019). Translation in transit: what changes does digital information bring into translation work?. Information research . Vol. 24.
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1830....

Tveit, Åse Kristine (2019). Fristed og forvandlingsrom: Folkebiblioteket som formidlingsarena. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Kapittel 1. s. 32-49. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Tveit, Åse Kristine (2019). Matildas magiske metode: Om å lese seg til et liv. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 8. s. 221-244. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Biblioteket i litteraturen. ISBN: 9788253040912. 420 s. Pax Forlag.

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tveit, Åse Kristine (2017). A Celebration of Diversity: LIS Research in the Nordic Countries as Shown by PhD Dissertations 2005–2014. Journal of Education For Library and Information Science . Vol. 58.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig