Åse Kristine Tveit

Åse Kristine Tveit

Kort om

Født 1963.
Utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole 1987.
Cand.philol fra Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1992.
Ansatt ved HIOA fra november 1996.

Jeg har arbeidet sju år som bibliotekar, hovedsaklig i norske folkebibliotek. Mine fagfelt ved HIOA er litteraturformidling, barnelitteratur og barnebibliotek.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Litteraturvitenskapelige fag

Vitenskapelige publikasjoner

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Tveit, Åse Kristine (2017). A Celebration of Diversity: LIS Research in the Nordic Countries as Shown by PhD Dissertations 2005–2014. Journal of education for library and information science . Vol. 58.

Tveit, Åse Kristine (2015). Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 2. s. 38-55. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2903

Tveit, Åse Kristine; Mangen, Anne (2014). A Joker in the class: Teenage readers’ attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10642/2482

Tveit, Åse Kristine (2013). Tarzan eller Frøken Tankeløs? En undersøkelse av Oslobarns litteraturpreferanser i 1930-årene. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del III, kapittel 2. Resepsjon og leserstudier.. s. 246-269. Universitetsforlaget.

Tveit, Åse Kristine (2013). Barndommens forsvarere: Ulike barndomssyn i bibliotekfaglig diskurs. Frenander, Anders; Nilsson, Kersti (Red.). Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. Kapittel 4. s. 46-66.

Tveit, Åse Kristine (2012). Å lese for å fortelle: Performativ litteraturformidling. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 1.
http://www.ntik.dk/2012/nr3/tveit.pdf

Tveit, Åse Kristine (2012). Reading Habits and Library Use Among Young Adults. New Review of Children's Literature and Librarianship . Vol. 18.

Tveit, Åse Kristine (2011). Chesirekatten som flyttet til Mandal: Norske oversettelser av Alice's Adventures in Wonderland. Ljung, Per Erik (Red.). Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010. Artikkel. s. 279-286.

Tveit, Åse Kristine (2011). Arven fra Amerika. Utdanning av norske barnebibliotekarer 1940-2010. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kapittel. s. 91-111. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1063

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig