English version
Kjell Ivar Skjerdingstad

Kjell Ivar Skjerdingstad

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 13. s. 233-256. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Reading Between the Shelves – the Library as Perspective in Life and Profession. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 11. s. 225-244. De Gruyter Saur.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Linhart, Silje Hernæs (2020). Litteraturformidling i lokale bibliotek – møte mellom teori og praksis. ISBN: 9788202615864. 219 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_litteratu...

Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tangerås, Thor Magnus (2019). Shared reading as an affordance-nest for developing kinesic engagement with poetry: A case study. Cogent Arts & Humanities . Vol. 6:1688631.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Nordang, Astrid (2019). Glawoggers geopoetiske blikk. Det russiske nasjonalbiblioteket. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. Kapittel 10. s. 291-318. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Biblioteket i litteraturen. ISBN: 9788253040912. 420 s. Pax Forlag.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Forord. s. 9-21. Vidarforlaget AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Patterns of Perception - A Literary Example on Answering an Aberrant Child. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Kapittel. s. 497-517. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. ISBN: 978-82-7990-317-8. 546 s. Vidarforlaget AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2017). The Anatomy of Excitement: teenagers' conceptualizations of literary quality. Information research . Vol. 22.
http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis161...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Rothbauer, Paulette (2016). Introduction: Plotting the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. kapittel 1. s. 1-15. Wilfrid Laurier University Press.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2016). Tempering Ambiguity - The Quality of the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. Kapittel 8. s. 115-130. Wilfrid Laurier University Press.

Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (2016). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. ISBN: 978-1-77112-172-9. 404 s. Wilfrid Laurier University Press.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Aktualitetens fire former og lyrikken som mulighet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 12. s. 261-289. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 1. s. 15-38. Pax Forlag.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Litteraturformidling i litteraturblogger. en fenomenologisk undersøkelse av kvalitet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 10. s. 212-235. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Med andre ord. En apologi for parafrasen. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 7. s. 140-165. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2014). Lesningens fysiognomi. Hans Herbjørnsruds novelle «På Gamletun i Europa». Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Wærp, Henning Howlid (Red.). Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Artikkel. Akademika forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2013). Mot et mindre språk – om kvalitetsperspektiv,forlagsredaktører og samtidslitteratur. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del II. Kap. 4. Den litterære institusjon.. s. 168-198. Universitetsforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2013). Formidling og oppmerksomhet -- en lesning av bibliotekers blogging om litteratur. Frenander, Anders; Nilsson, Kersti (Red.). Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. kapittel. s. 85-113.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2013). Forlagsredaktørers vurderingspraksis : skjønnsutøvelse som håndverk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 16.
http://www.idunn.no/ts/nlvt/2013/02/forlagsredakto...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2012). Fornemmelse og oppmerksomhet – artikulasjon og stemme Et kroppslig perspektiv på formidling. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling .
http://hdl.handle.net/10642/1605

Egeberg, Ole; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2011). Tanken sitter i øyet. ISBN: 978-82-7099-629-2. 172 s. Novus Forlag.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2011). Å tenke kvalitet. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. artikkel. s. 38-63. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2011). Det fenomenologiske blikket -- et materialistisk perspektiv. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. kapittel. s. 65-88. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1061

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2010). "Andas fram mitt ansikte. En bøn?" Litteraturen som meddelelse. Brev til Hans Herbjørnsrud. Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar; Dahlerup, Pil (Red.). Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Artikkel. s. 257-284. Tapir Akademisk Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2009). Hitom vinden er det stilt”. Poeten, arbeidsmannen og narsissisten Mattis,. Det er slik og. artikkel. Novus Forlag.

Engelstad, Irene; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Lie, Sissel (2009). Det er slik og. Blikk på Vesaas. ISBN: 978-82-7099-521-9. 163 s. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig