English version
Kjell Ivar Skjerdingstad

Kjell Ivar Skjerdingstad

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Reading Between the Shelves – the Library as Perspective in Life and Profession. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 11. s. 225-244. De Gruyter Saur.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Linhart, Silje Hernæs (2020). Litteraturformidling i lokale bibliotek – møte mellom teori og praksis. ISBN: 9788202615864. 219 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_litteratu...

Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tangerås, Thor Magnus (2019). Shared reading as an affordance-nest for developing kinesic engagement with poetry: A case study. Cogent Arts & Humanities . Vol. 6:1688631.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Nordang, Astrid (2019). Glawoggers geopoetiske blikk. Det russiske nasjonalbiblioteket. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. Kapittel 10. s. 291-318. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Bibliotek og arkiv som metafor, institusjon og sted. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 1. s. 19-38. Pax Forlag.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2019). Biblioteket i litteraturen. ISBN: 9788253040912. 420 s. Pax Forlag.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Forord. s. 9-21. Vidarforlaget AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Patterns of Perception - A Literary Example on Answering an Aberrant Child. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Kapittel. s. 497-517. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. ISBN: 978-82-7990-317-8. 546 s. Vidarforlaget AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig