English version
Linda Sandbæk

Linda Sandbæk

Kort om

I sitt PhD arbeid utforsker Linda Sandbæk hvordan traumatiske erfaringer er fremstilt i skjønnlitteratur, arkiv og psykoanalyse, og hvordan ulike tekster kan berike forståelsen av traumers innvirkning på individet og i samfunnet. Veiledere for prosjektet er professorene Kjell Ivar Skjerdingstad ved OsloMet og Siri Erika Gullestad ved Universitetet i Oslo.

Linda Sandbæk er utdannet psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi og psykoanalyse. Hun har skrevet om traumer og tilknytningsteori knyttet til sin praksis som psykolog i offentlig psykisk helsevern, og vitenskapelige artikler i det tverrfaglige feltet mellom psykoanalyse og litteratur. Hun skriver også skjønnlitteratur og har utgitt noveller for barn og voksne. Høsten 2024 kommer hennes første roman for voksne. 

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbæk, Linda (2024). Om umulig psykologisk løsrivelse – Elfriede Jelineks Pianolærerinnen og Psykoanalytisk objektrelasjonsteori. Matrix. Vol. 40.

Sandbæk, Linda (2023). On Naming the Unnamable—Trauma and Testimony in A Girl’s Story by Annie Ernaux. American Imago. Vol. 80.
https://doi.org/10.1353/aim.2023.a909047

Sandbæk, Linda ; Qvortrup, Natalia Bermudez (2023). Om å bevitne systematisk vold og straffrihet – Martha Soto Gallos arkiv for sin forsvunne bror og Sara Uribes Antígona González. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 60.
https://doi.org/10.52734/VMEI5330

Sandbæk, Linda (2023). Like a river or a silver thread running through the vehement landscapes of reality–reflections on psychoanalysis and literary theory. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2023.2219881

Sandbæk, Linda (2022). Om å benevne det unevnelige – «Sommeren 58» av Annie Ernaux og psykoanalytisk traumeteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 59.
https://doi.org/10.52734/98w54ALF

Sandbæk, Linda (2022). The relationship between literature and psychoanalysis: reflections on object relations theory, researcher's subjectivity, and transference in psychoanalytic literary criticism. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2022.2047490Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig