English version
Anneli Sundqvist

Anneli Sundqvist

Fagområder

Emner

Arkivistikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lange, Hilde; Sundqvist, Anneli (2023). Å vite og å kunne — arkivkompetanse for kontinuitet og forandring. Norsk arkivforum . Vol. 29.

Sundqvist, Anneli (2020). Archival science – a Nordic Research Paradigm?. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 7. s. 81-119. ABM-media AS.

Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4...

Khosrowjerdi, Mahmood; Sundqvist, Anneli; Byström, Katriina (2019). Cultural Patterns of Information Source Use: A Global Study of 47 Countries. Journal of the Association for Information Science and Technology .
https://hdl.handle.net/11250/2761689

Khosrowjerdi, Mahmood; Sundqvist, Anneli (2017). Students’ Trust Formation and Credibility Judgements in Online Health Information – A Review Article. 22 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 8.

Hansen, Lars-Erik; Sundqvist, Anneli (2017). Memory at stake – Swedish private archives in a changing landscape. Archives and Manuscripts . Vol. 44.

Sundqvist, Anneli; Hansen, Lars-Erik (2016). A New Function: A New Archivist?. Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. Research papers. s. 76-84. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Sundqvist, Anneli (2016). ARCHIVAL MEDIATION. Studying Users’ Interaction with Access Systems. Research in the Archival Multiverse. Chapter 19. s. 557-579. Monash University Publishing.

Sundqvist, Anneli; Svärd, Proscovia (2016). Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management. International Journal of Information Management . Vol. 36.

Sundqvist, Anneli (2015). Conceptualisations of the use of records. 15 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 6.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig