English version
Hilde Lange

Hilde Lange

Kort om

Jeg er utdannet historiker (cand.philol) fra Universitetet i Tromsø, med arkivvitenskap fra Stockholms universitet som uspesifisert grunnfag. De siste årene har jeg tatt enkeltemner i personvern og endringsledelse. Jeg har lang arbeidserfaring fra både arkivinstitusjoner og kommunal arkivdanning, sist som assisterende avdelingsleder for IT og dokumentasjonsforvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Begynte ved Oslo Met 1. august 2021.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lange, Hilde (2022). Utdanningsmuligheter for kompetanseheving innenfor dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Fagkonferanse for arkivarer i UH-sektoren UH-17. Arbeidsutvalg for dokumentasjonsforvaltning.

Lange, Hilde (2022). Hva skal veie tyngst – kravet til dokumentasjon eller retten til å bli glemt/slettet?. Norsk Arkivråd høstseminar. Norsk Arkivråd.

Lange, Hilde (2022). Vitenskap og yrkesopplæring. Arkivstudiet ved OsloMet. Arkivarforeningens vårseminar 2022: Arkivkunnskap: praksis- og yrkesrettet fag eller akademisk fag?. Arkivarforeningen.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig