Norwegian version
Hilde Lange

Hilde Lange

About

I have a degree (cand.philol.) in History from the University of Tromsø, including Archival Science at the University of Stockholm. Working experience includes several years as Archivist at The Regional State Archive of Tromsø and as Head of Records Management at Troms County Council. Before employment at Oslo Met, from August 2021, I was Assistant Head of the IT and Records Management departement at Troms and Finnmark County municipality.

Publications and research

Dissemination

Lange, Hilde (2022). Utdanningsmuligheter for kompetanseheving innenfor dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Fagkonferanse for arkivarer i UH-sektoren UH-17. Arbeidsutvalg for dokumentasjonsforvaltning.

Lange, Hilde (2022). Hva skal veie tyngst – kravet til dokumentasjon eller retten til å bli glemt/slettet?. Norsk Arkivråd høstseminar. Norsk Arkivråd.

Lange, Hilde (2022). Vitenskap og yrkesopplæring. Arkivstudiet ved OsloMet. Arkivarforeningens vårseminar 2022: Arkivkunnskap: praksis- og yrkesrettet fag eller akademisk fag?. Arkivarforeningen.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete