English version
Lars-Erik Hansen

Lars-Erik Hansen

Kort om

Arkivvitenskap, digital arkivering, historiedidaktikk, arkivpedagogikk, arkivteori

Vitenskapelige publikasjoner

Edquist, Samuel; Bjelland, Leiv; Hansen, Lars-Erik (2022). The history of archives in Scandinavia. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Part I: Libraries, Archives, and Museums in Scandinavia: History and Policy. s. 31-43. Routledge.

Hansen, Lars-Erik (2022). How did Sweden become multicultural: A study of how the political elite went from a belief in an ethnically homogeneous to a heterogeneous society. ISBN: 978-91-987894-4-7. 245 s.

Holmér, Rolf; Hansen, Lars-Erik (2020). Sveriges kommunaltjänstemannaförbund: Interna och externa relationer 1936-1964. ISBN: 978-91-629-0528-6. 280 s.

Hansen, Lars-Erik (2019). Svenska arbetarförfattare i arkivens och bibliotekens skugga. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 6. s. 157-184. Pax Forlag.

Hansen, Lars-Erik; Sundqvist, Anneli (2017). Memory at stake – Swedish private archives in a changing landscape. Archives and Manuscripts . Vol. 44.

Hansen, Lars-Erik (2016). I klasskampens skugga. Tjänstemännen och politiken under 1920- och 30-talen. Björnsson, Anders (Red.). Tjânstemännen och deras rörelser: Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv. kaptiel 2. s. 25-64.

Sundqvist, Anneli; Hansen, Lars-Erik (2016). A New Function: A New Archivist?. Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. Research papers. s. 76-84. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Hansen, Lars-Erik; Lindberg Taubert, Ylva (2013). Arkivbeskrivning – ett sätt att maximera arkivens tillgänglighet?. Lange, Hilde; Spring, Ulrike (Red.). Formidling for framtida - tanker om arkiv. kapittel. s. 131-161. ABM-media AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig