English version
Lars-Erik Hansen

Lars-Erik Hansen

Kort om

Arkivvitenskap, digital arkivering, historiedidaktikk, arkivpedagogikk, arkivteori

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Lars-Erik ; Sundqvist, Anneli (2024). Archival associations in Sweden. Bak, Greg; Rostgaard, Marianne (Red.). The Nordic Model of Digital Archiving. s. 237-251. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003325406

Sundqvist, Anneli ; Hansen, Lars-Erik (2024). Archival associations in Sweden. Bak, Greg; Rostgaard, Marianne (Red.). The Nordic Model of Digital Archiving. Routledge.

Samuelson, Karl-Wilhelm; Hansen, Lars-Erik (2023). Rörelser i staten: Fackliga organisationssträvanden bland statstjänstemännen före 1945. ISBN: 978-91-987894-3-0. 202 s. TAM-Arkiv.

Edquist, Samuel; Bjelland, Leiv ; Hansen, Lars-Erik (2022). The history of archives in Scandinavia. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. s. 31-43. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003188834-1

Hansen, Lars-Erik (2022). How did Sweden become multicultural: A study of how the political elite went from a belief in an ethnically homogeneous to a heterogeneous society. ISBN: 978-91-987894-4-7. 245 s. Lars-Erik Hansen.

Holmér, Rolf; Hansen, Lars-Erik (2020). Sveriges kommunaltjänstemannaförbund: Interna och externa relationer 1936-1964. ISBN: 978-91-629-0528-6. 280 s. TAM-Arkiv.

Hansen, Lars-Erik (2019). Svenska arbetarförfattare i arkivens och bibliotekens skugga. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. s. 157-184. Pax Forlag.

Hansen, Lars-Erik ; Sundqvist, Anneli (2017). Memory at stake – Swedish private archives in a changing landscape. Archives and Manuscripts. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01576895.2016.1262267

Sundqvist, Anneli ; Hansen, Lars-Erik (2016). A New Function: A New Archivist?. Silva, Paulo; Quaresma, Rui; Guerreiro, António (Red.). Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. s. 76-84. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Hansen, Lars-Erik (2016). I klasskampens skugga. Tjänstemännen och politiken under 1920- och 30-talen. Björnsson, Anders (Red.). s. 25-64. TAM-Arkiv.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig